صفحه اصلی

MyBirdDNA آزمایشگاه آزمایشگاه رهبر جهانی برای پرندگان تست DNA موجود در کشور بیش از 300 و 107 زبان در دسترس است.
آزمایشگاه MyBirdDNA است اولین و تنها به طور کامل خودکار آزمايشگاه DNA هایی برای تعیین جنسیت و بيماريهاي عروقي تست.
تعداد بالا نمونه و automatisation را برای ارائه به مشتریان بالا دقیق و با کیفیت نتایج تاخیر کوتاه و هزینه کم قیمت ما اجازه می دهد.
تمام تست DNA توسط تجزیه و تحلیل plateform MyBirdDNA در فرانسه انجام می شود.
ما امیدواریم که شما لذت بردن از تجربه خود را با ما!

این ویدیو زیر توضیح می دهد که چگونه به سفارش هایی برای تعیین جنسیت DNA و تست DNA در MyBirdDNA

  • quality analysis
    کیفیت: به طور کامل خودکار تجزیه و تحلیل، کنترل مضاعف از نتایج، بیش از 700 گونه

صفحه اصلی آخرین تغییر یافته است: ژوئیه 6th, 2022 توسط MybirdDNA