ຫນ້າທໍາອິດ " ເອັດ " ພະຍາດພະຍາດ " Express Chlamydiosis 1 day

Express Chlamydiosis 1 day

24,95

Description

Sample : cloacal swab
Result expected in 1 day
Guarantee HQAA (high quality automated analyses)

Express Chlamydiosis 1 day ແມ່ນການແກ້ຫຼ້າສຸດ: March 5th, 2019 ໂດຍ MybirdDNA

You may also like