ຫນ້າທໍາອິດ " ເອັດ " ພະຍາດພະຍາດ " ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາ Chlamydiosis 3-6 ມື້

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາ Chlamydiosis 3-6 ມື້

7,95

Description

Sample : cloacal swab
Result expected in 3 to 6 days
Guarantee HQAA (high quality automated analyses)

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາ Chlamydiosis 3-6 ມື້ ແມ່ນການແກ້ຫຼ້າສຸດ: March 5th, 2019 ໂດຍ MybirdDNA

You may also like