ຊ່ວຍປະຢັ ໑໔,໗໕!

ຕ່ໍາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເອັ sexing+ຕ່ໍາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ PBFD+ຕ່ໍາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ Polyomavirus+ຕ່ໍາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂົນຝາກ+ຕ່ໍາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ Chlamydiosis

37,50

Description

Sample : feather + cloacal swab
All these tests must be done on a single bird
Result expected in 3 to 6 days
DNA sexing accuracy 99.9%. Diseases accuracies: 99%.
For DNA sexing, more than 700 species available (see FAQ)

ຕ່ໍາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເອັ sexing+ຕ່ໍາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ PBFD+ຕ່ໍາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ Polyomavirus+ຕ່ໍາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂົນຝາກ+ຕ່ໍາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ Chlamydiosis ແມ່ນການແກ້ຫຼ້າສຸດ: October 8th, 2019 ໂດຍ MybirdDNA

Additional information

numberofanalyses

5

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ຕ່ໍາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເອັ sexing+ຕ່ໍາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ PBFD+ຕ່ໍາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ Polyomavirus+ຕ່ໍາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂົນຝາກ+ຕ່ໍາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ Chlamydiosis”

You may also like