بريفنگ ڏيندي پورهيو غلط ٺهيل

3,00

mybirdna extra-labor-incorrect-sample Category:

mybirdna

Incorrect sample need to be handle by a technician to be suitable to biorobot.

بريفنگ ڏيندي پورهيو غلط ٺهيل آخري ترميميو ويو هو: ضمانت HQAA (اعلي معيار خودڪار تجزيا) جي MybirdDNA

ضمانت HQAA (اعلي معيار خودڪار تجزيا)

ضمانت HQAA (اعلي معيار خودڪار تجزيا)

ضمانت HQAA (اعلي معيار خودڪار تجزيا)بريفنگ ڏيندي پورهيو غلط ٺهيل”