வீடு » DNA சோதனை » நோய் பரிசோதனைகள் » Express Proventricular Dilatation Disease 1 day

Express Proventricular Dilatation Disease 1 day

34,90

Description

Sample : cloacal swab
Result expected in 1 day
Accuracy of the test 90%
Test is done by DNA PCR

Express Proventricular Dilatation Disease 1 day கடைசியாக திருத்தப்பட்டது: March 5th, 2019 மூலம் MybirdDNA

You may also like