வீடு » DNA சோதனை » நோய் பரிசோதனைகள் » Low cost Chlamydiosis 3-6 days

Low cost Chlamydiosis 3-6 days

7,95

Description

Sample : cloacal swab
Result expected in 3 to 6 days
Guarantee HQAA (high quality automated analyses)

Low cost Chlamydiosis 3-6 days கடைசியாக திருத்தப்பட்டது: March 5th, 2019 மூலம் MybirdDNA

You may also like