తక్కువ ఖర్చు క్లామిడియోసిస్ 3-6 రోజులు

7,95

వివరాలు

నమూనా : క్లోకల్ స్వాబ్
Result expected in 3 to 6 days
గ్యారంటీ HQAA (అధిక నాణ్యత ఆటోమేటెడ్ విశ్లేషణలు)

తక్కువ ఖర్చు క్లామిడియోసిస్ 3-6 రోజులు చివరిగా సవరించబడింది: మార్చి 5, 2019 గుండా MybirdDNA

సమీక్షలు

ఇంకా సమీక్షలు లేవు.

సమీక్షించడానికి మొదటి వ్యక్తిగా ఉండండి "తక్కువ ఖర్చు క్లామిడియోసిస్ 3-6 రోజులు”

మీరు కూడా ఇష్టపడవచ్చు…