Te toro'a ohipa

Te hinaaro nei to ' u manu e riro mai ei piha maimiraa manu au - roa ' ' e - hia e te mau manu.
A tauturu mai ia naea teie fa!

Te horo'a mai nei to'u iteraa papû ia outou i te mau rave'a no te ohipa i piha'i iho ia matou na roto i te apitiraa mai i roto i te faanahoraa e aore râ, i te ohipa iritiraa parau.

A amui mai ia matou no te tauturu ia matou

Faanahoraa no te mau hoho'a
Ua oaoa outou i te ohipa i tupu i ni'a ia'u i roto i to'u oraraa. Ua mauruuru outou i to matou hi'oraa papû, te moni haapaeraa maa e ta matou mau haamau'araa maitai.

No te aha e ore ai e riro mai ei taata aravihi i roto i te piha maimiraa MyBirdDNA?

E mea ohie roa te reira : te horo'a'tu nei matou ia outou i te hoê tuatiraa taa ê i ni'a i te tahua itenati MyBirdDNA o ta outou e nehenehe e faaite atu i te taata na roto i te rata uira, te Facebook, te tweeter, i ni'a i te advertisment, i ni'a i te tahua itenati e te vai atu ra. Ia pata ana'e te hoê taata i ni'a i teie hono, o outou ïa to'na taata pata hoho'a. Mai te mea e, e ani mai oia ia outou ia aufau i te hoê tuhaa i ni'a i te hanere o te moni e roaa ia outou. Mai te mea e, aita oia e rave i te hoê poro'i e e ho'i faahou i ni'a i te tahua itenati MyBirdDNA i muri iho, eiaha râ i ni'a i ta outou hono, te vai noa ra ïa ta'na parau.
No reira, no te anairaa o te mau hoani atoa o ta outou i faaohipa i nia i ta matou reni Internet, e noaa mai ïa ta outou moni.
Mai te mea e hinaaro oe, a farerei mai na ia matou.

Iritiraa
Te fifi rahi no te tupuraa o te MyBirdDNA, oia ho'i, te vai noa ra te tahi mau hape i roto i te iritiraa. Ta'u tahua itenati MyBirdDNA, ua papa'i-matamua-hia te mau parau faaite e te mau rata uira na roto i te reo peretane e i muri iho ua iritihia na roto i te tahi atu mau reo.
E farii - popou - hia outou mai te peu e e hinaaro outou e tauturu ia matou ia faatitiaifaro i te huriraa ei tauiraa i te mau hi'opoaraa tamoni ore o te ADN.
Ua haamau matou i te hoê rave'a ohie no te faaafaro i te hape i ni'a i te tahua itenati.
Mai te mea e hinaaro oe, a farerei mai na ia matou.

Te toro'a ohipa ua taui-roa-hia : 4 no novema 2016 na Ta'ubirdDNA