E hinaaro anei i te tauturu ?

O vai to'u hoa here ?

Ua riro te piha maimiraa MyBirdDNA ei faatere no te ao atoa nei o tei aravihi i roto i te mau hi'opoaraa o te mau manu e hau atu â i roto iho â râ i te mau tamataraa o te ADN. Te vai nei ta tatou tahua itenati i roto e 107 fenua e hau atu i te 300 fenua.
Ua riro te piha maimiraa i te pae no te mau uahu ei piha maimiraa matamua e te hoê ana'e piha maimiraa i te pae no te mau taatiraa i te pae tino e te mau ma'i no roto mai i te ADN.
E nehenehe te rahiraa o te mau hi'opoaraa e te mau matini e horoa mai i te mau faahopearaa papu e te maitai roa i ta tatou mau hoani, te taereraa poto e te moni mama.
E ravehia te mau hi'opoaraa atoa o te ADN na roto i te mau hi'opoaraa i ravehia e te MyBirdDNA plateform i Farani.
Te ti'aturi nei matou e, e oaoa outou i to outou iteraa e o matou !

O vai to'u hoa here ? ua taui-roa-hia : 25 no tiurai 2016 na Ta'ubirdDNA

Nahea ia rave i te hoê poro'i i ni'a i te MyBirdDNA ?


1-A hi'opo'a i to outou ADN i ni'a i te ta tatou tahua itenati
2-A hi'opo'a i ta outou mau manu i ni'a i te ta tatou tahua itenati
3-A nene'i i ta outou mau puohu moni (e aore râ a nene'i i te reira i ni'a i te hoê api parau uouo) e a tapiri i te mau hoho'a (te mau hoho'a e aore râ, te mau hoho'a) i ni'a i te mau puohu o te haapu'eraa e a hapono atu i to matou vahi nohoraa
Ta'uBirdDNA
Estaing N
42140 Virigneux, Farani
4-E farii outou i te hoê rata uira ia farii ana'e matou i ta outou hoho'a hi'opo'araa e te tahi tau mahana i muri mai, te mau hopearaa na roto i te rata uira e te parau faaite a te ADN

Nahea ia rave i te hoê poro'i i ni'a i te MyBirdDNA ? ua taui-roa-hia : 31 no tenuare 2017 na Ta'ubirdDNA

Eaha te taereraa o te hoê hi'opoaraa?

No te hi'opo'araa, 1 mahana i reira tatou e farii ai i te hi'oraa.
No te hoê hi'opo'araa ha'iha'i roa, 3 – 6 mahana i reira tatou e farii ai i te hi'oraa.
Aita te taereraa e haapao ra i te taime e tae mai ai ta outou mau hoho'a i roto i ta matou piha maimiraa.
E haapapuhia teie mau area taime mai te peu e mea tano te hi'oraa maitai.

Eaha te taereraa o te hoê hi'opoaraa? ua taui-roa-hia : 2 no setepa 2016 na Ta'ubirdDNA

E nehenehe anei ta oe e hapono mai i te mau tauihaa no te haaputuraa ?

Aita.
E hapono - oioi - hia mai te mau pute moni na roto i te rata uira i muri a'e i to outou raveraa i te hoê poroi e te tapaoraa i ta outou mau manu.
Mai te peu e eita ta outou e nehenehe e nenei, e nehenehe outou e papai i te reira i nia i te hoê api parau uouo.

E nehenehe anei ta oe e hapono mai i te mau tauihaa no te haaputuraa ? ua taui-roa-hia : 2 no setepa 2016 na Ta'ubirdDNA

E nehenehe anei ta'u e faaohipa i ta'u iho mau pute moni e aore râ, i ta te tahi atu piha haapiiraa ?

Aita
E tia i te mau pute i roto i ta tatou piha maimiraa ia rave i te tahi mau ohipa.
E nehenehe ta outou e faauta uira mai i te reira i roto i te “Ta'u mau hi'oraa” Tahi novema 2012
Mai te peu e eita ta outou e nehenehe e nenei i te reira, e nehenehe outou e papai i te reira i nia i te hoê api parau uouo.

E nehenehe anei ta'u e faaohipa i ta'u iho mau pute moni e aore râ, i ta te tahi atu piha haapiiraa ? ua taui-roa-hia : 14 no tiunu 2016 na Ta'ubirdDNA

Ua farii anei oe i ta'u mau pute moni ?

E farii outou i te hoê rata uira i te taime iho a farii ai matou i ta outou mau hoho'a.

Ua farii anei oe i ta'u mau pute moni ? ua taui-roa-hia : 29 no tiurai 2016 na Ta'ubirdDNA

Eaha te tanoraa o te mau tamataraa o te ADN ?

Te tanoraa o te mau taatiraa i te pae tino o te ADN : 99,9%
Te tanoraa o te PBFD, Polyomavirus, Chlamydiosis, parasitology : 99,9%, tera râ, tei te huru ïa o te tia o ta outou hi'oraa
Te tanoraa o te ma'i o te mau uaua uira: 90%, tera râ, ua taaihia te reira i te huru o to outou hi'oraa

Eaha te tanoraa o te mau tamataraa o te ADN ? ua taui-roa-hia : 27 no tiurai 2016 na Ta'ubirdDNA

Eaha te mau huru hi'oraa e ti'a ia'u ia horo'a ?

Te ADN : Te mau huruhuru manu
PBFD : Te mau huruhuru manu
Polyomavirus : huruhuru manu
Te huru o te mau manu: te mau huruhuru manu
Chlamydiosis : cloacal swab
Ma'i o te mau uaua toto (PDD) : cloacal swab

Hoê ana'e hi'oraa te titauhia, noa ' tu e e rave rahi mau hi'opoaraa e titauhia. Ei hi'oraa, mai te peu e e hinaaro outou i te mau taatiraa i te pae tino e te PBFD, e tia noa ia outou ia horoa i te hoê noa hi'oraa o te mau huruhuru manu.

Eaha te mau huru hi'oraa e ti'a ia'u ia horo'a ? ua taui-roa-hia : 10 no atete 2016 na Ta'ubirdDNA

Nahea ia haaputu i te mau huruhuru manu no te tamata i te ADN ?

Faaararaa : Haaputuraa no te mau hoho'a peni

Te mau huru e ti'a ia haapa'ohia :
A faaohipa noa i te mau tauihaa no te haaputuraa o ta matou i hapono atu na roto i te rata uira e aore râ a papa'i i te reira i ni'a i te api parau mai te mea eita e nehenehe ia outou ia nene'i i te reira. Eita te tahi atu mau pute moni e fariihia (pute moni, vehi rata).
E tia ia hutihia mai te huruhuru manu e 3 aore ra e 4 huruhuru manu mai roto mai i te manu. Ua topa te mau huruhuru manu i raro i te repo aore ra eita te manu e huti ia ' na iho e horoa mai i te mau faahopearaa e eita oia e hi'opoahia.
E tia i te mau huruhuru manu ia fana'o i te Calamus (i te hopea o te huruhuru manu).
Eiaha te ripene no te tataî i te mau huruhuru manu ia vai i nia i te Calamus (i te hopea o te huruhuru manu).


Aita e hoho'a i ni'a i te huruhuru manu

E mea na'ina'i roa te mau ofa'i pupuhi A faatura na i te faito i ni'a i te afata moni e te mau mea i faaitehia

Aita e hoho'a i ni'a i te huruhuru manu

A tapiri i ni'a i te mau huruhuru manu

Te mau tao'a i roto i te pute uraina
Nahea ia haaputu i te mau huruhuru manu no te tamata i te ADN ? ua taui-roa-hia : 14 no setepa 2018 na Ta'ubirdDNA

Nafea ia rave i te hoê ohipa i roto i te hoê fare inuraa?

Faaararaa i te cloacal swab

Te mau huru e ti'a ia haapa'ohia :
E 5 tetoni te maoro o te tereraa pereoo uira i roto i te cloaca e te ohu-mărû-noa-raa i roto i te area e 5 tetoni
A tuu i te Q-tip i roto i te hoê matini roro uira

cloacal swab hi
Nafea ia rave i te hoê ohipa i roto i te hoê fare inuraa? ua taui-roa-hia : 14 no setepa 2018 na Ta'ubirdDNA

E nehenehe anei ta oe e hapono mai i te mau parau pia ?

Aita.
E hapono-noa-hia mai te mau pahonoraa na roto i te rata uira. No te hi'opoaraa tataitahi, e fana'o outou i te hoê parau faaite mana e te faahopearaa.

E nehenehe anei ta oe e hapono mai i te mau parau pia ? ua taui-roa-hia : 6 no fepuare 2019 na Ta'ubirdDNA

Ua hurihia anei te mau parau ADN na roto i to ' u reo?

Oia mau.
Te vai nei te mau parau faahanahanaraa no te MyBirdDNA i roto 107 reo.
No reira, e haponohia te parau faaite na roto i to outou reo.
E nehenehe atoa ta outou e faauta uira mai i te reira na roto i te tahi atu reo i roto i te faanahoraa My analyses na roto i te tauiraa i te reo hape.

Ua hurihia anei te mau parau ADN na roto i to ' u reo? ua taui-roa-hia : 27 no tiurai 2016 na Ta'ubirdDNA

Aita te i'oa o to'u mau hoa i roto i to'u nei reo. Nafea vau e nehenehe ai e huri i te reira ia nehenehe te i'oa o te mau huru animala e vai ra i roto i te parau faaite na roto i to ' u reo?
Ia tapa'o ana'e outou i to outou manu (a pee i te hoê faaueraa e aore râ, a tapa'o i ta'u mau manu i roto i " ta'u mau manu" Tab), e tia ia outou ia maiti na mua i te mau huru animala i nia i te airaa maa o ta outou mau hi'opoaraa. Mai te peu e aita te mau huru animala o ta outou i maiti i huri a'ena na roto i to outou reo tumu, te Te mau mana E itehia te hoho'a i raro a'e i te hoho'a. E tia ia outou ia pata i nia i teie hoho'a e ia papai i te i'oa o te mau huru animala i roto i te afata e matara noa ra.
Aita te i'oa o to'u mau hoa i roto i to'u nei reo. Nafea vau e nehenehe ai e huri i te reira ia nehenehe te i'oa o te mau huru animala e vai ra i roto i te parau faaite na roto i to ' u reo? ua taui-roa-hia : 14 no setepa 2018 na Ta'ubirdDNA

Mai te mea e, e itehia te tahi mau hape i ni'a i te tahua itenati. Nahea e ti'a ai ia'u ia faaite i te reira e ia tauturu ia outou ?

Te mea maitai roa a'e, o te haponoraa mai ïa i te hoê rata uira na te niuniu ta tatou e farerei nei.
Te pûpû nei tatou i te mau tauturu tamoni ore i te mau taata o te tauturu nei ia tatou i roto i te ohipa iritiraa parau.

Mai te mea e, e itehia te tahi mau hape i ni'a i te tahua itenati. Nahea e ti'a ai ia'u ia faaite i te reira e ia tauturu ia outou ? ua taui-roa-hia : 27 no tiurai 2016 na Ta'ubirdDNA

E nehenehe anei ta ' u e hapono i te mau hoho'a o te hoê puohu i te hoê taime aore ra e rave rahi taime? E nafea vau e hapono ai i te tahi mau hi'opoaraa no nia i te mau hi'opoaraa i faauehia?

You can order a DNA test pack and carry out the DNA tests in several times within the limit of 2 years. You can for example order the pack of 50 DNA sexing, send 2 DNA tests tomorrow, 3 other DNA tests in two months, 25 samples in 1 year etc.

E nehenehe anei ta ' u e hapono i te mau hoho'a o te hoê puohu i te hoê taime aore ra e rave rahi taime? E nafea vau e hapono ai i te tahi mau hi'opoaraa no nia i te mau hi'opoaraa i faauehia? ua taui-roa-hia : August 18th, 2017 na Ta'ubirdDNA

Can I order a pack of analyses and do it on different birds ?

Aita.
For example if your order the pack Low cost DNA sexing + Low cost PBFD, we will do the DNA sexing and the PBFD on the same sample.

Can I order a pack of analyses and do it on different birds ? ua taui-roa-hia : 27 no tiurai 2016 na Ta'ubirdDNA

Can we determine the age of a bird with a DNA test?

Aita
This DNA test is not available.

Can we determine the age of a bird with a DNA test? ua taui-roa-hia : 14 no tiunu 2016 na Ta'ubirdDNA

Which are the species you can DNA sex?
If the species you want to DNA sex is not in the list, contact us
Acridotheres fuscus (Jungle Myna)

Acridotheres tristis (Common Myna)

Acryllium vulturinum (Vulturine Guineafowl)

Aegithalos caudatus (Long-tailed Tit)

Agapornis canus (Grey-headed Lovebird)

Agapornis canus (Grey-headed Lovebird)

Agapornis canus (Grey-headed Lovebird)

Agapornis fischeri (Fischer's Lovebird)

Agapornis lilianae (Lilian's Lovebird)

Agapornis nigrigenis (Black-cheeked Lovebird)

Agapornis personatus (Yellow-collared Lovebird)

Agapornis pullarius (Red-headed Lovebird)

Agapornis pullarius (Red-headed Lovebird)

Agapornis pullarius (Red-headed Lovebird)

Agapornis roseicollis (Rosy-faced Lovebird)

Agapornis roseicollis (Rosy-faced Lovebird)

Agapornis roseicollis (Rosy-faced Lovebird)

Agapornis swindernianus (Black-collared Lovebird)

Agapornis swindernianus (Black-collared Lovebird)

Agapornis swindernianus (Black-collared Lovebird)

Agapornis swindernianus (Black-collared Lovebird)

Agapornis taranta (Black-winged Lovebird)

Alectoris graeca (Rock Partridge)

Alectoris melanocephala (Arabian Partridge)

Alipiopsitta xanthops (Yellow-faced Parrot)

Alisterus amboinensis (Moluccan King Parrot)

Alisterus amboinensis (Moluccan King Parrot)

Alisterus amboinensis (Moluccan King Parrot)

Alisterus amboinensis (Moluccan King Parrot)

Alisterus amboinensis (Moluccan King Parrot)

Alisterus amboinensis (Moluccan King Parrot)

Alisterus amboinensis (Moluccan King Parrot)

Alisterus chloropterus (Papuan King Parrot)

Alisterus chloropterus (Papuan King Parrot)

Alisterus chloropterus (Papuan King Parrot)

Alisterus chloropterus (Papuan King Parrot)

Alisterus scapularis (Australian King Parrot)

Alisterus scapularis (Australian King Parrot)

Alisterus scapularis (Australian King Parrot)

Alopochen aegyptiaca (Egyptian Goose)

Amandava amandava (Red Avadavat)

Amazona aestiva (Turquoise-fronted Amazon)

Amazona aestiva (Turquoise-fronted Amazon)

Amazona aestiva (Turquoise-fronted Amazon)

Amazona agilis (Black-billed Amazon)

Amazona albifrons (White-fronted Amazon)

Amazona albifrons (White-fronted Amazon)

Amazona albifrons (White-fronted Amazon)

Amazona albifrons (White-fronted Amazon)

Amazona amazonica (Orange-winged Amazon)

Amazona arausiaca (Red-necked Amazon)

Amazona auropalliata (Yellow-naped Amazon)

Amazona auropalliata (Yellow-naped Amazon)

Amazona auropalliata (Yellow-naped Amazon)

Amazona auropalliata (Yellow-naped Amazon)

Amazona autumnalis (Red-lored Amazon)

Amazona autumnalis (Red-lored Amazon)

Amazona autumnalis (Red-lored Amazon)

Amazona autumnalis (Red-lored Amazon)

Amazona barbadensis (Yellow-shouldered Amazon)

Amazona brasiliensis (Red-tailed Amazon)

Amazona collaria (Yellow-billed Amazon)

Amazona diadema (Diademed Amazon)

Amazona dufresniana (Blue-cheeked Amazon)

Amazona farinosa (Mealy Amazon)

Amazona farinosa (Mealy Amazon)

Amazona farinosa (Mealy Amazon)

Amazona farinosa (Mealy Amazon)

Amazona festiva (Festive Amazon)

Amazona festiva (Festive Amazon)

Amazona festiva (Festive Amazon)

Amazona finschi (Lilac-crowned Amazon)

Amazona guildingii (St. Vincent Amazon)

Amazona imperialis (Imperial Amazon)

Amazona kawalli (Kawall's Amazon)

Amazona leucocephala (Cuban Amazon)

Amazona leucocephala (Cuban Amazon)

Amazona leucocephala (Cuban Amazon)

Amazona leucocephala (Cuban Amazon)

Amazona leucocephala (Cuban Amazon)

Amazona mercenaria (Scaly-naped Amazon)

Amazona mercenaria (Scaly-naped Amazon)

Amazona mercenaria (Scaly-naped Amazon)

Amazona ochrocephala (Yellow-crowned Amazon)

Amazona ochrocephala (Yellow-crowned Amazon)

Amazona ochrocephala (Yellow-crowned Amazon)

Amazona ochrocephala (Yellow-crowned Amazon)

Amazona ochrocephala (Yellow-crowned Amazon)

Amazona oratrix (Yellow-headed Amazon)

Amazona oratrix (Yellow-headed Amazon)

Amazona oratrix (Yellow-headed Amazon)

Amazona oratrix (Yellow-headed Amazon)

Amazona oratrix (Yellow-headed Amazon)

Amazona pretrei (Red-spectacled Amazon)

Amazona rhodocorytha (Red-browed Amazon)

Amazona tresmariae (Tres Marias Amazon)

Amazona tucumana (Tucuman Amazon)

Amazona ventralis (Hispaniolan Amazon)

Amazona versicolor (St. Lucia Amazon)

Amazona vinacea (Vinaceous-breasted Amazon)

Amazona viridigenalis (Red-crowned Amazon)

Amazona vittata (Puerto Rican Amazon)

Amazona xantholora (Yucatan Amazon)

Anodorhynchus hyacinthinus (Hyacinth Macaw)

Anodorhynchus leari (Lear's Macaw)

Anseranas semipalmata (Magpie Goose)

Anser anser (Greylag Goose)

Anser erythropus (Lesser White-fronted Goose)

Anthropoides virgo (Demoiselle Crane)

Aprosmictus erythropterus (Red-winged Parrot)

Aprosmictus erythropterus (Red-winged Parrot)

Aprosmictus erythropterus (Red-winged Parrot)

Aprosmictus erythropterus (Red-winged Parrot)

Aprosmictus jonquillaceus (Jonquil Parrot)

Aprosmictus jonquillaceus (Jonquil Parrot)

Aprosmictus jonquillaceus (Jonquil Parrot)

Ara ambiguus (Great Green Macaw)

Ara ambiguus (Great Green Macaw)

Ara ambiguus (Great Green Macaw)

Ara ararauna (Blue-and-yellow Macaw)

Ara chloropterus (Red-and-green Macaw)

Ara glaucogularis (Blue-throated Macaw)

Ara macao (Scarlet Macaw)

Ara macao (Scarlet Macaw)

Ara macao (Scarlet Macaw)

Ara militaris (Military Macaw)

Ara militaris (Military Macaw)

Ara militaris (Military Macaw)

Ara militaris (Military Macaw)

Ara rubrogenys (Red-fronted Macaw)

Ara severus (Chestnut-fronted Macaw)

Ara severus (Chestnut-fronted Macaw)

Ara severus (Chestnut-fronted Macaw)

Aratinga acuticaudata (Blue-crowned Parakeet)

Aratinga acuticaudata (Blue-crowned Parakeet)

Aratinga acuticaudata (Blue-crowned Parakeet)

Aratinga acuticaudata (Blue-crowned Parakeet)

Aratinga acuticaudata (Blue-crowned Parakeet)

Aratinga acuticaudata (Blue-crowned Parakeet)

Aratinga alticola (Chapman's Parakeet)

Aratinga aurea (Peach-fronted Parakeet)

Aratinga auricapillus (Golden-capped Parakeet)

Aratinga auricapillus (Golden-capped Parakeet)

Aratinga auricapillus (Golden-capped Parakeet)

Aratinga brevipes (Socorro Parakeet)

Aratinga cactorum (Caatinga Parakeet)

Aratinga cactorum (Caatinga Parakeet)

Aratinga cactorum (Caatinga Parakeet)

Aratinga canicularis (Orange-fronted Parakeet)

Aratinga canicularis (Orange-fronted Parakeet)

Aratinga canicularis (Orange-fronted Parakeet)

Aratinga canicularis (Orange-fronted Parakeet)

Aratinga chloroptera (Hispaniolan Parakeet)

Aratinga erythrogenys (Red-masked Parakeet)

Aratinga euops (Cuban Parakeet)

Aratinga finschi (Finsch's Parakeet)

Aratinga hockingi (Hocking's Parakeet)

Aratinga holochlora (Green Parakeet)

Aratinga holochlora (Green Parakeet)

Aratinga holochlora (Green Parakeet)

Aratinga jandaya (Jandaya Parakeet)

Aratinga leucophthalma (White-eyed Parakeet)

Aratinga leucophthalma (White-eyed Parakeet)

Aratinga leucophthalma (White-eyed Parakeet)

Aratinga leucophthalma (White-eyed Parakeet)

Aratinga mitrata (Mitred Parakeet)

Aratinga mitrata (Mitred Parakeet)

Aratinga mitrata (Mitred Parakeet)

Aratinga mitrata (Mitred Parakeet)

Aratinga nana (Olive-throated Parakeet)

Aratinga nana (Olive-throated Parakeet)

Aratinga nana (Olive-throated Parakeet)

Aratinga nana (Olive-throated Parakeet)

Aratinga pertinax (Brown-throated Parakeet)

Aratinga pertinax (Brown-throated Parakeet)

Aratinga pertinax (Brown-throated Parakeet)

Aratinga pertinax (Brown-throated Parakeet)

Aratinga pertinax (Brown-throated Parakeet)

Aratinga pertinax (Brown-throated Parakeet)

Aratinga pertinax (Brown-throated Parakeet)

Aratinga pertinax (Brown-throated Parakeet)

Aratinga pertinax (Brown-throated Parakeet)

Aratinga pertinax (Brown-throated Parakeet)

Aratinga pertinax (Brown-throated Parakeet)

Aratinga pertinax (Brown-throated Parakeet)

Aratinga pertinax (Brown-throated Parakeet)

Aratinga pertinax (Brown-throated Parakeet)

Aratinga pertinax (Brown-throated Parakeet)

Aratinga rubritorquis (Red-throated Parakeet)

Aratinga solstitialis (Sun Parakeet)

Aratinga strenua (Pacific Parakeet)

Aratinga wagleri (Scarlet-fronted Parakeet)

Aratinga wagleri (Scarlet-fronted Parakeet)

Aratinga wagleri (Scarlet-fronted Parakeet)

Aratinga wagleri (Scarlet-fronted Parakeet)

Aratinga wagleri (Scarlet-fronted Parakeet)

Aratinga weddellii (Dusky-headed Parakeet)

Arborophila gingica (White-necklaced Partridge)

Ardea cinerea (Grey Heron)

Artamus leucorynchus (White-breasted Woodswallow)

Athene noctua (Little Owl)

Balearica pavonina (Black Crowned Crane)

Balearica regulorum (Grey Crowned Crane)

Barnardius zonarius (Australian Ringneck)

Barnardius zonarius (Australian Ringneck)

Barnardius zonarius (Australian Ringneck)

Barnardius zonarius (Australian Ringneck)

Barnardius zonarius (Australian Ringneck)

Basilornis celebensis (Sulawesi Myna)

Bolbopsittacus lunulatus (Guaiabero)

Bolbopsittacus lunulatus (Guaiabero)

Bolbopsittacus lunulatus (Guaiabero)

Bolbopsittacus lunulatus (Guaiabero)

Bolbopsittacus lunulatus (Guaiabero)

Bolborhynchus ferrugineifrons (Rufous-fronted Parakeet)

Bolborhynchus lineola (Barred Parakeet)

Bolborhynchus lineola (Barred Parakeet)

Bolborhynchus lineola (Barred Parakeet)

Bolborhynchus orbygnesius (Andean Parakeet)

Bombycilla garrulus (Bohemian Waxwing)

Branta bernicla (Brant Goose)

Branta leucopsis (Barnacle Goose)

Branta ruficollis (Red-breasted Goose)

Branta sandvicensis (Nene)

Brotogeris chiriri (Yellow-chevroned Parakeet)

Brotogeris chiriri (Yellow-chevroned Parakeet)

Brotogeris chiriri (Yellow-chevroned Parakeet)

Brotogeris chrysoptera (Golden-winged Parakeet)

Brotogeris chrysoptera (Golden-winged Parakeet)

Brotogeris chrysoptera (Golden-winged Parakeet)

Brotogeris chrysoptera (Golden-winged Parakeet)

Brotogeris chrysoptera (Golden-winged Parakeet)

Brotogeris chrysoptera (Golden-winged Parakeet)

Brotogeris cyanoptera (Cobalt-winged Parakeet)

Brotogeris cyanoptera (Cobalt-winged Parakeet)

Brotogeris cyanoptera (Cobalt-winged Parakeet)

Brotogeris cyanoptera (Cobalt-winged Parakeet)

Brotogeris jugularis (Orange-chinned Parakeet)

Brotogeris jugularis (Orange-chinned Parakeet)

Brotogeris jugularis (Orange-chinned Parakeet)

Brotogeris pyrrhoptera (Grey-cheeked Parakeet)

Brotogeris sanctithomae (Tui Parakeet)

Brotogeris sanctithomae (Tui Parakeet)

Brotogeris sanctithomae (Tui Parakeet)

Brotogeris tirica (Plain Parakeet)

Brotogeris versicolurus (White-winged Parakeet)

Bucanetes githagineus (Trumpeter Finch)

Burhinus oedicnemus (Eurasian Stone-curlew)

Cacatua alba (White Cockatoo)

Cacatua ducorpsii (Solomons Cockatoo)

Cacatua galerita (Sulphur-crested Cockatoo)

Cacatua galerita (Sulphur-crested Cockatoo)

Cacatua galerita (Sulphur-crested Cockatoo)

Cacatua galerita (Sulphur-crested Cockatoo)

Cacatua galerita (Sulphur-crested Cockatoo)

Cacatua goffini (Tanimbar Corella)

Cacatua haematuropygia (Red-vented Cockatoo)

Cacatua moluccensis (Salmon-crested Cockatoo)

Cacatua ophthalmica (Blue-eyed Cockatoo)

Cacatua pastinator (Western Corella)

Cacatua pastinator (Western Corella)

Cacatua pastinator (Western Corella)

Cacatua sanguinea (Little Corella)

Cacatua sanguinea (Little Corella)

Cacatua sanguinea (Little Corella)

Cacatua sanguinea (Little Corella)

Cacatua sanguinea (Little Corella)

Cacatua sulphurea (Yellow-crested Cockatoo)

Cacatua sulphurea (Yellow-crested Cockatoo)

Cacatua sulphurea (Yellow-crested Cockatoo)

Cacatua sulphurea (Yellow-crested Cockatoo)

Cacatua sulphurea (Yellow-crested Cockatoo)

Cacatua tenuirostris (Long-billed Corella)

Callocephalon fimbriatum (Gang-gang Cockatoo)

Calocitta colliei (Black-throated Magpie-Jay)

Caloenas nicobarica (Nicobar Pigeon)

Calyptomena viridis (Green Broadbill)

Calyptorhynchus banksii (Red-tailed Black Cockatoo)

Calyptorhynchus banksii (Red-tailed Black Cockatoo)

Calyptorhynchus banksii (Red-tailed Black Cockatoo)

Calyptorhynchus banksii (Red-tailed Black Cockatoo)

Calyptorhynchus banksii (Red-tailed Black Cockatoo)

Calyptorhynchus banksii (Red-tailed Black Cockatoo)

Calyptorhynchus baudinii (Long-billed Black Cockatoo)

Calyptorhynchus funereus (Yellow-tailed Black Cockatoo)

Calyptorhynchus funereus (Yellow-tailed Black Cockatoo)

Calyptorhynchus funereus (Yellow-tailed Black Cockatoo)

Calyptorhynchus funereus (Yellow-tailed Black Cockatoo)

Calyptorhynchus lathami (Glossy Black Cockatoo)

Calyptorhynchus lathami (Glossy Black Cockatoo)

Calyptorhynchus lathami (Glossy Black Cockatoo)

Calyptorhynchus lathami (Glossy Black Cockatoo)

Calyptorhynchus latirostris (Short-billed Black Cockatoo)

Carduelis atrata (Black Siskin)

Carduelis carduelis (European Goldfinch)

Carduelis carduelis (Siberian Goldfinch)

Carduelis chloris (European Greenfinch)

Carduelis corsicana (Corsican Finch)

Carduelis flammea (Common Redpoll)

Cariama cristata (Red-legged Seriema)

Carpodacus rhodochlamys (Red-mantled Rosefinch)

Cereopsis novaehollandiae (Cape Barren Goose)

Chalcopsitta atra (Black Lory)

Chalcopsitta atra (Black Lory)

Chalcopsitta atra (Black Lory)

Chalcopsitta atra (Black Lory)

Chalcopsitta cardinalis (Cardinal Lory)

Chalcopsitta duivenbodei (Brown Lory)

Chalcopsitta duivenbodei (Brown Lory)

Chalcopsitta duivenbodei (Brown Lory)

Chalcopsitta sintillata (Yellowish-streaked Lory)

Chalcopsitta sintillata (Yellowish-streaked Lory)

Chalcopsitta sintillata (Yellowish-streaked Lory)

Chalcopsitta sintillata (Yellowish-streaked Lory)

Charadrius hiaticula (Common Ringed Plover)

Charmosyna josefinae (Josephine's Lorikeet)

Charmosyna josefinae (Josephine's Lorikeet)

Charmosyna josefinae (Josephine's Lorikeet)

Charmosyna josefinae (Josephine's Lorikeet)

Charmosyna margarethae (Duchess Lorikeet)

Charmosyna meeki (Meek's Lorikeet)

Charmosyna multistriata (Striated Lorikeet)

Charmosyna palmarum (Palm Lorikeet)

Charmosyna papou (Papuan Lorikeet)

Charmosyna papou (Papuan Lorikeet)

Charmosyna papou (Papuan Lorikeet)

Charmosyna papou (Papuan Lorikeet)

Charmosyna papou (Papuan Lorikeet)

Charmosyna placentis (Red-flanked Lorikeet)

Charmosyna placentis (Red-flanked Lorikeet)

Charmosyna placentis (Red-flanked Lorikeet)

Charmosyna placentis (Red-flanked Lorikeet)

Charmosyna placentis (Red-flanked Lorikeet)

Charmosyna placentis (Red-flanked Lorikeet)

Charmosyna pulchella (Fairy Lorikeet)

Charmosyna pulchella (Fairy Lorikeet)

Charmosyna pulchella (Fairy Lorikeet)

Charmosyna rubrigularis (Red-chinned Lorikeet)

Charmosyna rubronotata (Red-fronted Lorikeet)

Charmosyna rubronotata (Red-fronted Lorikeet)

Charmosyna rubronotata (Red-fronted Lorikeet)

Charmosyna toxopei (Blue-fronted Lorikeet)

Charmosyna wilhelminae (Pygmy Lorikeet)

Chrysococcyx klaas (Klaas's Cuckoo)

Cichladusa guttata (Spotted Palm Thrush)

Ciconia ciconia (White Stork)

Cinnyricinclus leucogaster (Violet-backed Starling)

Cissa chinensis (Common Green Magpie)

Columba arquatrix (African Olive Pigeon)

Columba guinea (Speckled Pigeon)

Columba larvata (Lemon Dove)

Columba livia (Common Pigeon)

Columba oenas (Stock Dove)

Columba oliviae (Somali Pigeon)

Columba palumbus (Common Wood Pigeon)

Columba vitiensis (Metallic Pigeon)

Columbina passerina (Common Ground Dove)

Copsychus malabaricus (White-rumped Shama)

Coracias caudatus (Lilac-breasted Roller)

Coracias cyanogaster (Blue-bellied Roller)

Coracias naevius (Purple Roller)

Coracopsis nigra (Lesser Vasa Parrot)

Coracopsis nigra (Lesser Vasa Parrot)

Coracopsis nigra (Lesser Vasa Parrot)

Coracopsis nigra (Lesser Vasa Parrot)

Coracopsis vasa (Greater Vasa Parrot)

Coracopsis vasa (Greater Vasa Parrot)

Coracopsis vasa (Greater Vasa Parrot)

Coracopsis vasa (Greater Vasa Parrot)

Corvus albicollis (White-necked Raven)

Corvus frugilegus (Rook)

Coryphospingus cucullatus (Red Pileated Finch)

Corythaeola cristata (Great Blue Turaco)

Cossypha albicapillus (Big snowy-crowned Robin-Chat)

Cossypha niveicapilla (Snowy-crowned Robin-Chat)

Cyanocompsa brissonii (Ultramarine Grosbeak)

Cyanocorax yncas (Inca Jay)

Cyanoliseus patagonus (Burrowing Parrot)

Cyanoliseus patagonus (Burrowing Parrot)

Cyanoliseus patagonus (Burrowing Parrot)

Cyanoliseus patagonus (Burrowing Parrot)

Cyanoliseus patagonus (Burrowing Parrot)

Cyanopsitta spixii (Spix's Macaw)

Cyanoramphus auriceps (Yellow-crowned Parakeet)

Cyanoramphus cookii (Norfolk Parakeet)

Cyanoramphus forbesi (Chatham Parakeet)

Cyanoramphus hochstetteri (Reischek's Parakeet)

Cyanoramphus malherbi (Malherbe's Parakeet)

Cyanoramphus novaezelandiae (Red-crowned Parakeet)

Cyanoramphus novaezelandiae (Red-crowned Parakeet)

Cyanoramphus novaezelandiae (Red-crowned Parakeet)

Cyanoramphus novaezelandiae (Red-crowned Parakeet)

Cyanoramphus saisseti (New Caledonian Parakeet)

Cyanoramphus unicolor (Antipodes Parakeet)

Cyclopsitta diophthalma (Double-eyed Fig Parrot)

Cyclopsitta diophthalma (Double-eyed Fig Parrot)

Cyclopsitta diophthalma (Double-eyed Fig Parrot)

Cyclopsitta diophthalma (Double-eyed Fig Parrot)

Cyclopsitta diophthalma (Double-eyed Fig Parrot)

Cyclopsitta diophthalma (Double-eyed Fig Parrot)

Cyclopsitta diophthalma (Double-eyed Fig Parrot)

Cyclopsitta diophthalma (Double-eyed Fig Parrot)

Cyclopsitta diophthalma (Double-eyed Fig Parrot)

Cyclopsitta gulielmitertii (Orange-breasted Fig Parrot)

Cyclopsitta gulielmitertii (Orange-breasted Fig Parrot)

Cyclopsitta gulielmitertii (Orange-breasted Fig Parrot)

Cyclopsitta gulielmitertii (Orange-breasted Fig Parrot)

Cyclopsitta gulielmitertii (Orange-breasted Fig Parrot)

Cyclopsitta gulielmitertii (Orange-breasted Fig Parrot)

Cyclopsitta gulielmitertii (Orange-breasted Fig Parrot)

Cyclopsitta gulielmitertii (Orange-breasted Fig Parrot)

Cygnus atratus (Black Swan)

Cygnus olor (Mute Swan)

Cypseloides rothschildi (Rothschild's Swift)

Dacelo gaudichaud (Rufous-bellied Kookaburra)

Dacelo leachii (Blue-winged Kookaburra)

Dacelo novaeguineae (Laughing Kookaburra)

Dacelo tyro (Spangled Kookaburra)

Dendrocopos moluccensis (Sunda Pygmy Woodpecker)

Dendrocygna bicolor (Fulvous Whistling Duck)

Dendrocygna viduata (White-faced Whistling Duck)

Deroptyus accipitrinus (Red-fan Parrot)

Deroptyus accipitrinus (Red-fan Parrot)

Deroptyus accipitrinus (Red-fan Parrot)

Dinemellia dinemelli (White-headed Buffalo Weaver)

Diopsittaca nobilis (Red-shouldered Macaw)

Diopsittaca nobilis (Red-shouldered Macaw)

Diopsittaca nobilis (Red-shouldered Macaw)

Diopsittaca nobilis (Red-shouldered Macaw)

Dixiphia erythrocephala (Golden-headed Manakin)

Ducula aenea (Green Imperial Pigeon)

Ducula badia (Mountain Imperial Pigeon)

Ducula bicolor (Pied Imperial Pigeon)

Ducula luctuosa (Silver-tipped Imperial Pigeon)

Ducula rosacea (Pink-headed Imperial Pigeon)

Eclectus roratus (Eclectus Parrot)

Eclectus roratus (Eclectus Parrot)

Eclectus roratus (Eclectus Parrot)

Eclectus roratus (Eclectus Parrot)

Eclectus roratus (Eclectus Parrot)

Eclectus roratus (Eclectus Parrot)

Eclectus roratus (Eclectus Parrot)

Eclectus roratus (Eclectus Parrot)

Eclectus roratus (Eclectus Parrot)

Eclectus roratus (Eclectus Parrot)

Enicognathus ferrugineus (Austral Parakeet)

Enicognathus ferrugineus (Austral Parakeet)

Enicognathus ferrugineus (Austral Parakeet)

Enicognathus leptorhynchus (Slender-billed Parakeet)

Entomyzon cyanotis (Blue-faced Honeyeater)

Eolophus roseicapilla (Galah)

Eolophus roseicapilla (Galah)

Eolophus roseicapilla (Galah)

Eolophus roseicapilla (Galah)

Eos bornea (Red Lory)

Eos bornea (Red Lory)

Eos bornea (Red Lory)

Eos cyanogenia (Black-winged Lory)

Eos histrio (Red-and-blue Lory)

Eos histrio (Red-and-blue Lory)

Eos histrio (Red-and-blue Lory)

Eos histrio (Red-and-blue Lory)

Eos reticulata (Blue-streaked Lory)

Eos semilarvata (Blue-eared Lory)

Eos squamata (Violet-necked Lory)

Eos squamata (Violet-necked Lory)

Eos squamata (Violet-necked Lory)

Eos squamata (Violet-necked Lory)

Erythrura pealii (Fiji Parrot-Finch)

Erythrura psittacea (Red-throated Parrot-Finch)

Erythrura trichroa (Blue-faced Parrot-Finch)

Estrilda melpoda (Orange-cheeked Waxbill)

Estrilda ochrogaster (Abyssinian Waxbill)

Eudocimus ruber (Scarlet Ibis)

Eunymphicus cornutus (Horned Parakeet)

Eunymphicus uvaeensis (Ouvea Parakeet)

Falco vespertinus (Red-footed Falcon)

Forpus coelestis (Pacific Parrotlet)

Forpus conspicillatus (Spectacled Parrotlet)

Forpus conspicillatus (Spectacled Parrotlet)

Forpus conspicillatus (Spectacled Parrotlet)

Forpus conspicillatus (Spectacled Parrotlet)

Forpus cyanopygius (Mexican Parrotlet)

Forpus cyanopygius (Mexican Parrotlet)

Forpus cyanopygius (Mexican Parrotlet)

Forpus modestus (Dusky-billed Parrotlet)

Forpus modestus (Dusky-billed Parrotlet)

Forpus modestus (Dusky-billed Parrotlet)

Forpus passerinus (Green-rumped Parrotlet)

Forpus passerinus (Green-rumped Parrotlet)

Forpus passerinus (Green-rumped Parrotlet)

Forpus passerinus (Green-rumped Parrotlet)

Forpus passerinus (Green-rumped Parrotlet)

Forpus passerinus (Green-rumped Parrotlet)

Forpus xanthops (Yellow-faced Parrotlet)

Forpus xanthopterygius (Blue-winged Parrotlet)

Forpus xanthopterygius (Blue-winged Parrotlet)

Forpus xanthopterygius (Blue-winged Parrotlet)

Forpus xanthopterygius (Blue-winged Parrotlet)

Forpus xanthopterygius (Blue-winged Parrotlet)

Forpus xanthopterygius (Blue-winged Parrotlet)

Gallicolumba crinigera (Mindanao Bleeding-heart)

Gallicolumba luzonica (Luzon Bleeding-heart)

Gallicolumba rufigula (Cinnamon Ground Dove)

Gallicolumba tristigmata (Sulawesi Ground Dove)

Gallus gallus (Red Junglefowl)

Garrulax bicolor (Sumatran Laughingthrush)

Garrulax chinensis (Black-throated Laughingthrush)

Garrulus glandarius (Eurasian Jay)

Geoffroyus geoffroyi (Red-cheeked Parrot)

Geoffroyus geoffroyi (Red-cheeked Parrot)

Geoffroyus geoffroyi (Red-cheeked Parrot)

Geoffroyus geoffroyi (Red-cheeked Parrot)

Geoffroyus geoffroyi (Red-cheeked Parrot)

Geoffroyus geoffroyi (Red-cheeked Parrot)

Geoffroyus geoffroyi (Red-cheeked Parrot)

Geoffroyus geoffroyi (Red-cheeked Parrot)

Geoffroyus geoffroyi (Red-cheeked Parrot)

Geoffroyus geoffroyi (Red-cheeked Parrot)

Geoffroyus geoffroyi (Red-cheeked Parrot)

Geoffroyus geoffroyi (Red-cheeked Parrot)

Geoffroyus geoffroyi (Red-cheeked Parrot)

Geoffroyus geoffroyi (Red-cheeked Parrot)

Geoffroyus geoffroyi (Red-cheeked Parrot)

Geoffroyus geoffroyi (Red-cheeked Parrot)

Geoffroyus geoffroyi (Red-cheeked Parrot)

Geoffroyus heteroclitus (Song Parrot)

Geoffroyus heteroclitus (Song Parrot)

Geoffroyus heteroclitus (Song Parrot)

Geoffroyus simplex (Blue-collared Parrot)

Geoffroyus simplex (Blue-collared Parrot)

Geoffroyus simplex (Blue-collared Parrot)

Geopelia cuneata (Diamond Dove)

Geopelia humeralis (Bar-shouldered Dove)

Geopelia maugei (Barred Dove)

Geopelia placida (Peaceful Dove)

Geopelia striata (Zebra Dove)

Geotrygon mystacea (Bridled Quail-Dove)

Geotrygon versicolor (Crested Quail-Dove)

Glossopsitta concinna (Musk Lorikeet)

Glossopsitta concinna (Musk Lorikeet)

Glossopsitta concinna (Musk Lorikeet)

Glossopsitta porphyrocephala (Purple-crowned Lorikeet)

Glossopsitta pusilla (Little Lorikeet)

Goura scheepmakeri (Southern Crowned Pigeon)

Goura victoria (Victoria Crowned Pigeon)

Gracula religiosa (Common Hill Myna)

Graydidascalus brachyurus (Short-tailed Parrot)

Grus antigone (Sarus Crane)

Grus grus (Common Crane)

Grus japonensis (Red-crowned Crane)

Grus vipio (White-naped Crane)

Guaruba guarouba (Golden Parakeet)

Gubernatrix cristata (Yellow Cardinal)

Guira guira (Guira Cuckoo)

Guttera pucherani (Crested Guineafowl)

Gymnophaps solomonensis (Pale Mountain Pigeon)

Gymnophaps solomonensis (Pale Mountain Pigeon)

Gymnophaps solomonensis (Pale Mountain Pigeon)

Haematopus ostralegus (Eurasian Oystercatcher)

Halcyon malimbica (Blue-breasted Kingfisher)

Haliaeetus leucocephalus (Bald Eagle)

Hapalopsittaca amazonina (Rusty-faced Parrot)

Hapalopsittaca amazonina (Rusty-faced Parrot)

Hapalopsittaca amazonina (Rusty-faced Parrot)

Hapalopsittaca amazonina (Rusty-faced Parrot)

Hapalopsittaca fuertesi (Fuertes's Parrot)

Hapalopsittaca melanotis (Black-winged Parrot)

Hapalopsittaca melanotis (Black-winged Parrot)

Hapalopsittaca melanotis (Black-winged Parrot)

Hapalopsittaca pyrrhops (Red-faced Parrot)

Icterus croconotus (Orange-backed Troupial)

Irena puella (Asian Fairy-bluebird)

Ispidina picta (African Pygmy Kingfisher)

Lagopus muta (Rock Ptarmigan)

Lamprotornis caudatus (Long-tailed Glossy Starling)

Lamprotornis hildebrandti (Hildebrandt's Starling)

Lamprotornis iris (Emerald Starling)

Lamprotornis superbus (Superb Starling)

Laniarius barbarus (Yellow-crowned Gonolek)

Laniarius mufumbiri (Papyrus Gonolek)

Larosterna inca (Inca Tern)

Larosterna inca (Inca Tern)

Lathamus discolor (Swift Parrot)

Leiothrix argentauris (Silver-eared Leiothrix)

Leiothrix lutea (Red-billed Leiothrix)

Leptosittaca branickii (Golden-plumed Parakeet)

Leucopsar rothschildi (Bali Myna)

Leucosarcia melanoleuca (Wonga Pigeon)

Lonchura bicolor (Black-and-white Mannikin)

Lonchura flaviprymna (Yellow-rumped Mannikin)

Lonchura grandis (Great-billed Mannikin)

Lonchura punctulata (Scaly-breasted Munia)

Lophochroa leadbeateri (Major Mitchell's Cockatoo)

Lophochroa leadbeateri (Major Mitchell's Cockatoo)

Lophochroa leadbeateri (Major Mitchell's Cockatoo)

Lophophanes cristatus (European Crested Tit)

Lophophorus impejanus (Himalayan Monal)

Loriculus amabilis (Moluccan Hanging Parrot)

Loriculus aurantiifrons (Orange-fronted Hanging Parrot)

Loriculus aurantiifrons (Orange-fronted Hanging Parrot)

Loriculus aurantiifrons (Orange-fronted Hanging Parrot)

Loriculus aurantiifrons (Orange-fronted Hanging Parrot)

Loriculus beryllinus (Sri Lanka Hanging Parrot)

Loriculus camiguinensis (Camiguin Hanging Parrot)

Loriculus catamene (Sangihe Hanging Parrot)

Loriculus exilis (Pygmy Hanging Parrot)

Loriculus flosculus (Wallace's Hanging Parrot)

Loriculus galgulus (Blue-crowned Hanging Parrot)

Loriculus philippensis (Philippine Hanging Parrot)

Loriculus philippensis (Philippine Hanging Parrot)

Loriculus philippensis (Philippine Hanging Parrot)

Loriculus philippensis (Philippine Hanging Parrot)

Loriculus philippensis (Philippine Hanging Parrot)

Loriculus philippensis (Philippine Hanging Parrot)

Loriculus philippensis (Philippine Hanging Parrot)

Loriculus philippensis (Philippine Hanging Parrot)

Loriculus philippensis (Philippine Hanging Parrot)

Loriculus philippensis (Philippine Hanging Parrot)

Loriculus philippensis (Philippine Hanging Parrot)

Loriculus pusillus (Yellow-throated Hanging Parrot)

Loriculus sclateri (Sula Hanging Parrot)

Loriculus sclateri (Sula Hanging Parrot)

Loriculus sclateri (Sula Hanging Parrot)

Loriculus stigmatus (Great Hanging Parrot)

Loriculus stigmatus (Great Hanging Parrot)

Loriculus stigmatus (Great Hanging Parrot)

Loriculus stigmatus (Great Hanging Parrot)

Loriculus tener (Bismarck Hanging Parrot)

Loriculus vernalis (Vernal Hanging Parrot)

Loriculus vernalis (Vernal Hanging Parrot)

Loriculus vernalis (Vernal Hanging Parrot)

Lorius albidinucha (White-naped Lory)

Lorius chlorocercus (Yellow-bibbed Lory)

Lorius domicella (Purple-naped Lory)

Lorius garrulus (Yellow-backed Lory)

Lorius garrulus (Chattering Lory)

Lorius garrulus (Chattering Lory)

Lorius garrulus (Chattering Lory)

Lorius hypoinochrous (Purple-bellied Lory)

Lorius hypoinochrous (Purple-bellied Lory)

Lorius hypoinochrous (Purple-bellied Lory)

Lorius hypoinochrous (Purple-bellied Lory)

Lorius lory (Black-capped Lory)

Lorius lory (Black-capped Lory)

Lorius lory (Black-capped Lory)

Lorius lory (Black-capped Lory)

Lorius lory (Black-capped Lory)

Lorius lory (Black-capped Lory)

Lorius lory (Black-capped Lory)

Lorius lory (Black-capped Lory)

Loxia leucoptera (Two-barred Crossbill)

Lybius dubius (Bearded Barbet)

Lybius melanopterus (Brown-breasted Barbet)

Macropygia emiliana (Ruddy Cuckoo-Dove)

Macropygia tenuirostris (Philippine Cuckoo-Dove)

Megalaima asiatica (Blue-throated Barbet)

Megalaima haemacephala (Coppersmith Barbet)

Melanerpes cactorum (White-fronted Woodpecker)

Melopsittacus undulatus (Budgerigar)

Merops albicollis (White-throated Bee-eater)

Merops gularis (Black Bee-eater)

Merops hirundineus (Swallow-tailed Bee-eater)

Merops nubicus (Northern Carmine Bee-eater)

Merops pusillus (Little Bee-eater)

Micropsitta bruijnii (Red-breasted Pygmy Parrot)

Micropsitta bruijnii (Red-breasted Pygmy Parrot)

Micropsitta bruijnii (Red-breasted Pygmy Parrot)

Micropsitta bruijnii (Red-breasted Pygmy Parrot)

Micropsitta bruijnii (Red-breasted Pygmy Parrot)

Micropsitta bruijnii (Red-breasted Pygmy Parrot)

Micropsitta finschii (Finsch's Pygmy Parrot)

Micropsitta finschii (Finsch's Pygmy Parrot)

Micropsitta finschii (Finsch's Pygmy Parrot)

Micropsitta finschii (Finsch's Pygmy Parrot)

Micropsitta finschii (Finsch's Pygmy Parrot)

Micropsitta finschii (Finsch's Pygmy Parrot)

Micropsitta geelvinkiana (Geelvink Pygmy Parrot)

Micropsitta geelvinkiana (Geelvink Pygmy Parrot)

Micropsitta geelvinkiana (Geelvink Pygmy Parrot)

Micropsitta keiensis (Yellow-capped Pygmy Parrot)

Micropsitta keiensis (Yellow-capped Pygmy Parrot)

Micropsitta keiensis (Yellow-capped Pygmy Parrot)

Micropsitta keiensis (Yellow-capped Pygmy Parrot)

Micropsitta meeki (Meek's Pygmy Parrot)

Micropsitta meeki (Meek's Pygmy Parrot)

Micropsitta meeki (Meek's Pygmy Parrot)

Micropsitta pusio (Buff-faced Pygmy Parrot)

Micropsitta pusio (Buff-faced Pygmy Parrot)

Micropsitta pusio (Buff-faced Pygmy Parrot)

Micropsitta pusio (Buff-faced Pygmy Parrot)

Micropsitta pusio (Buff-faced Pygmy Parrot)

Mimus polyglottos (Northern Mockingbird)

Mimus saturninus (Chalk-browed Mockingbird)

Minla cyanouroptera (Blue-winged Minla)

Minla strigula (Bar-throated Minla)

Momotus momota (Amazonian Motmot)

Musophaga violacea (Violet Turaco)

Myiopsitta monachus (Monk Parakeet)

Myiopsitta monachus (Monk Parakeet)

Myiopsitta monachus (Monk Parakeet)

Myiopsitta monachus (Monk Parakeet)

Myiopsitta monachus (Monk Parakeet)

Nandayus nenday (Nanday Parakeet)

Nannopsittaca dachilleae (Manu Parrotlet)

Nannopsittaca panychlora (Tepui Parrotlet)

Neochmia temporalis (Red-browed Finch)

Neophema chrysogaster (Orange-bellied Parrot)

Neophema chrysostoma (Blue-winged Parrot)

Neophema elegans (Elegant Parrot)

Neophema elegans (Elegant Parrot)

Neophema elegans (Elegant Parrot)

Neophema petrophila (Rock Parrot)

Neophema petrophila (Rock Parrot)

Neophema petrophila (Rock Parrot)

Neophema pulchella (Turquoise Parrot)

Neophema splendida (Scarlet-chested Parrot)

Neopsephotus bourkii (Bourke's Parrot)

Neopsittacus musschenbroekii (Yellow-billed Lorikeet)

Neopsittacus musschenbroekii (Yellow-billed Lorikeet)

Neopsittacus musschenbroekii (Yellow-billed Lorikeet)

Neopsittacus pullicauda (Orange-billed Lorikeet)

Neopsittacus pullicauda (Orange-billed Lorikeet)

Neopsittacus pullicauda (Orange-billed Lorikeet)

Neopsittacus pullicauda (Orange-billed Lorikeet)

Nesocharis capistrata (Grey-headed Oliveback)

Nestor meridionalis (New Zealand Kaka)

Nestor meridionalis (New Zealand Kaka)

Nestor meridionalis (New Zealand Kaka)

Nestor notabilis (Kea)

Nicator gularis (Eastern Nicator)

Nigrita canicapillus (Grey-headed Nigrita)

Northiella haematogaster (Bluebonnet)

Northiella haematogaster (Bluebonnet)

Northiella haematogaster (Bluebonnet)

Northiella haematogaster (Bluebonnet)

Northiella haematogaster (Bluebonnet)

Nymphicus hollandicus (Cockatiel)

Nymphicus hollandicus (Cockatiel)

Ocyphaps lophotes (Crested Pigeon)

Ognorhynchus icterotis (Yellow-eared Parrot)

Oreopsittacus arfaki (Plum-faced Lorikeet)

Oreopsittacus arfaki (Plum-faced Lorikeet)

Oreopsittacus arfaki (Plum-faced Lorikeet)

Oreopsittacus arfaki (Plum-faced Lorikeet)

Oreortyx pictus (Mountain Quail)

Oriolus auratus (African Golden Oriole)

Orthopsittaca manilata (Red-bellied Macaw)

Oryzoborus angolensis (Chestnut-bellied Seed Finch)

Paroaria capitata (Yellow-billed Cardinal)

Paroaria coronata (Red-crested Cardinal)

Passerina ciris (Painted Bunting)

Pastinator sanguinea (Little Corella)

Pastor roseus (Rosy Starling)

Patagioenas fasciata (Band-tailed Pigeon)

Patagioenas squamosa (Scaly-naped Pigeon)

Pavo cristatus (Indian Peafowl)

Pavo muticus (Green Peafowl)

Perdix perdix (Grey Partridge)

Periparus rufonuchalis (Rufous-naped Tit)

Pezoporus occidentalis (Night Parrot)

Pezoporus wallicus (Ground Parrot)

Pezoporus wallicus (Ground Parrot)

Pezoporus wallicus (Ground Parrot)

Phalacrocorax carbo (Great Cormorant)

Phaps elegans (Brush Bronzewing)

Phigys solitarius (Collared Lory)

Phoenicopterus chilensis (Chilean Flamingo)

Phoenicopterus roseus (Greater Flamingo)

Phoeniculus purpureus (Green Wood Hoopoe)

Pica pica (Eurasian Magpie)

Pionites leucogaster (White-bellied Parrot)

Pionites leucogaster (White-bellied Parrot)

Pionites leucogaster (White-bellied Parrot)

Pionites leucogaster (White-bellied Parrot)

Pionites melanocephalus (Black-headed Parrot)

Pionites melanocephalus (Black-headed Parrot)

Pionites melanocephalus (Black-headed Parrot)

Pionopsitta pileata (Pileated Parrot)

Pionus chalcopterus (Bronze-winged Parrot)

Pionus fuscus (Dusky Parrot)

Pionus maximiliani (Scaly-headed Parrot)

Pionus maximiliani (Scaly-headed Parrot)

Pionus maximiliani (Scaly-headed Parrot)

Pionus maximiliani (Scaly-headed Parrot)

Pionus maximiliani (Scaly-headed Parrot)

Pionus menstruus (Blue-headed Parrot)

Pionus menstruus (Blue-headed Parrot)

Pionus menstruus (Blue-headed Parrot)

Pionus menstruus (Blue-headed Parrot)

Pionus senilis (White-crowned Parrot)

Pionus seniloides (White-capped Parrot)

Pionus sordidus (Red-billed Parrot)

Pionus sordidus (Red-billed Parrot)

Pionus sordidus (Red-billed Parrot)

Pionus sordidus (Red-billed Parrot)

Pionus sordidus (Red-billed Parrot)

Pionus sordidus (Red-billed Parrot)

Pionus sordidus (Red-billed Parrot)

Pionus tumultuosus (Plum-crowned Parrot)

Pipile cumanensis (Blue-throated Piping Guan)

Pipra filicauda (Wire-tailed Manakin)

Pitta moluccensis (Blue-winged Pitta)

Pitta sordida (Hooded Pitta)

Platycercus adelaidae (Adelaide Rosella)

Platycercus adelaidae (Adelaide Rosella)

Platycercus adelaidae (Adelaide Rosella)

Platycercus adscitus (Pale-headed Rosella)

Platycercus adscitus (Pale-headed Rosella)

Platycercus barnardi (Mallee Ringneck)

Platycercus barnardi (Mallee Ringneck)

Platycercus caledonicus (Green Rosella)

Platycercus caledonicus (Green Rosella)

Platycercus caledonicus (Green Rosella)

Platycercus elegans (Crimson Rosella)

Platycercus elegans (Crimson Rosella)

Platycercus elegans (Crimson Rosella)

Platycercus elegans (Crimson Rosella)

Platycercus elegans (Crimson Rosella)

Platycercus elegans (Crimson Rosella)

Platycercus elegans (Crimson Rosella)

Platycercus eximius (Eastern Rosella)

Platycercus eximius (Eastern Rosella)

Platycercus eximius (Eastern Rosella)

Platycercus eximius (Eastern Rosella)

Platycercus flaveolus (Yellow Rosella)

Platycercus icterotis (Western Rosella)

Platycercus icterotis (Western Rosella)

Platycercus icterotis (Western Rosella)

Platycercus macgillivrayi (Cloncurry Parrot)

Platycercus macgillivrayi (Cloncurry Parrot)

Platycercus palliceps (Pale-headed Rosella)

Platycercus semitorquatus (Twenty-eight Parrot)

Platycercus venustus (Northern Rosella)

Platycercus venustus (Northern Rosella)

Platycercus venustus (Northern Rosella)

Platycercus zonarius (Port Lincoln Ringneck)

Platylophus galericulatus (Crested Jay)

Plocepasser mahali (White-browed Sparrow-Weaver)

Pluvialis apricaria (European Golden Plover)

Pluvianus aegyptius (Egyptian Plover)

Poephila acuticauda (Long-tailed Finch)

Poephila cincta (Black-throated Finch)

Poephila personata (Masked Finch)

Poicephalus crassus (Niam-niam Parrot)

Poicephalus cryptoxanthus (Brown-headed Parrot)

Poicephalus cryptoxanthus (Brown-headed Parrot)

Poicephalus cryptoxanthus (Brown-headed Parrot)

Poicephalus flavifrons (Yellow-fronted Parrot)

Poicephalus fuscicollis (Brown-necked Parrot)

Poicephalus fuscicollis (Brown-necked Parrot)

Poicephalus fuscicollis (Brown-necked Parrot)

Poicephalus gulielmi (Red-fronted Parrot)

Poicephalus gulielmi (Red-fronted Parrot)

Poicephalus gulielmi (Red-fronted Parrot)

Poicephalus gulielmi (Red-fronted Parrot)

Poicephalus meyeri (Meyer's Parrot)

Poicephalus meyeri (Meyer's Parrot)

Poicephalus meyeri (Meyer's Parrot)

Poicephalus meyeri (Meyer's Parrot)

Poicephalus meyeri (Meyer's Parrot)

Poicephalus meyeri (Meyer's Parrot)

Poicephalus meyeri (Meyer's Parrot)

Poicephalus robustus (Cape Parrot)

Poicephalus rueppellii (Rüppell's Parrot)

Poicephalus rufiventris (Red-bellied Parrot)

Poicephalus rufiventris (Red-bellied Parrot)

Poicephalus rufiventris (Red-bellied Parrot)

Poicephalus senegalus (Senegal Parrot)

Poicephalus senegalus (Senegal Parrot)

Poicephalus senegalus (Senegal Parrot)

Poicephalus senegalus (Senegal Parrot)

Polyplectron bicalcaratum (Grey Peacock-Pheasant)

Polytelis alexandrae (Princess Parrot)

Polytelis anthopeplus (Regent Parrot)

Polytelis anthopeplus (Regent Parrot)

Polytelis anthopeplus (Regent Parrot)

Polytelis swainsonii (Superb Parrot)

Primolius auricollis (Golden-collared Macaw)

Primolius couloni (Blue-headed Macaw)

Primolius maracana (Blue-winged Macaw)

Prioniturus discurus (Blue-crowned Racket-tail)

Prioniturus discurus (Blue-crowned Racket-tail)

Prioniturus discurus (Blue-crowned Racket-tail)

Prioniturus discurus (Blue-crowned Racket-tail)

Prioniturus flavicans (Yellow-breasted Racket-tail)

Prioniturus luconensis (Green Racket-tail)

Prioniturus mada (Buru Racket-tail)

Prioniturus montanus (Montane Racket-tail)

Prioniturus platenae (Blue-headed Racket-tail)

Prioniturus platurus (Golden-mantled Racket-tail)

Prioniturus platurus (Golden-mantled Racket-tail)

Prioniturus platurus (Golden-mantled Racket-tail)

Prioniturus platurus (Golden-mantled Racket-tail)

Prioniturus verticalis (Blue-winged Racket-tail)

Prioniturus waterstradti (Mindanao Racket-tail)

Prioniturus waterstradti (Mindanao Racket-tail)

Prioniturus waterstradti (Mindanao Racket-tail)

Prionops plumatus (White-crested Helmetshrike)

Priotelus temnurus (Cuban Trogon)

Probosciger aterrimus (Palm Cockatoo)

Probosciger aterrimus (Palm Cockatoo)

Probosciger aterrimus (Palm Cockatoo)

Probosciger aterrimus (Palm Cockatoo)

Probosciger aterrimus (Palm Cockatoo)

Prosopeia personata (Masked Shining Parrot)

Prosopeia splendens (Crimson Shining Parrot)

Prosopeia tabuensis (Maroon Shining Parrot)

Prosopeia tabuensis (Maroon Shining Parrot)

Prosopeia tabuensis (Maroon Shining Parrot)

Psephotus chrysopterygius (Golden-shouldered Parrot)

Psephotus dissimilis (Hooded Parrot)

Psephotus haematonotus (Red-rumped Parrot)

Psephotus haematonotus (Red-rumped Parrot)

Psephotus haematonotus (Red-rumped Parrot)

Psephotus varius (Mulga Parrot)

Pseudeos fuscata (Dusky Lory)

Psilopsiagon aurifrons (Mountain Parakeet)

Psilopsiagon aurifrons (Mountain Parakeet)

Psilopsiagon aurifrons (Mountain Parakeet)

Psilopsiagon aurifrons (Mountain Parakeet)

Psilopsiagon aurifrons (Mountain Parakeet)

Psilopsiagon aymara (Grey-hooded Parakeet)

Psittacella brehmii (Brehm's Tiger Parrot)

Psittacella brehmii (Brehm's Tiger Parrot)

Psittacella brehmii (Brehm's Tiger Parrot)

Psittacella brehmii (Brehm's Tiger Parrot)

Psittacella brehmii (Brehm's Tiger Parrot)

Psittacella madaraszi (Madarasz's Tiger Parrot)

Psittacella madaraszi (Madarasz's Tiger Parrot)

Psittacella madaraszi (Madarasz's Tiger Parrot)

Psittacella madaraszi (Madarasz's Tiger Parrot)

Psittacella madaraszi (Madarasz's Tiger Parrot)

Psittacella modesta (Modest Tiger Parrot)

Psittacella modesta (Modest Tiger Parrot)

Psittacella modesta (Modest Tiger Parrot)

Psittacella modesta (Modest Tiger Parrot)

Psittacella picta (Painted Tiger Parrot)

Psittacella picta (Painted Tiger Parrot)

Psittacella picta (Painted Tiger Parrot)

Psittacella picta (Painted Tiger Parrot)

Psittacula alexandri (Red-breasted Parakeet)

Psittacula alexandri (Red-breasted Parakeet)

Psittacula alexandri (Red-breasted Parakeet)

Psittacula alexandri (Red-breasted Parakeet)

Psittacula alexandri (Red-breasted Parakeet)

Psittacula alexandri (Red-breasted Parakeet)

Psittacula alexandri (Red-breasted Parakeet)

Psittacula alexandri (Red-breasted Parakeet)

Psittacula alexandri (Red-breasted Parakeet)

Psittacula calthropae (Layard's Parakeet)

Psittacula caniceps (Nicobar Parakeet)

Psittacula columboides (Blue-winged Parakeet)

Psittacula cyanocephala (Plum-headed Parakeet)

Psittacula derbiana (Lord Derby's Parakeet)

Psittacula echo (Mauritius Parakeet)

Psittacula eupatria (Alexandrine Parakeet)

Psittacula eupatria (Alexandrine Parakeet)

Psittacula eupatria (Alexandrine Parakeet)

Psittacula eupatria (Alexandrine Parakeet)

Psittacula eupatria (Alexandrine Parakeet)

Psittacula eupatria (Alexandrine Parakeet)

Psittacula finschii (Grey-headed Parakeet)

Psittacula himalayana (Slaty-headed Parakeet)

Psittacula krameri (Rose-ringed Parakeet)

Psittacula krameri (Rose-ringed Parakeet)

Psittacula krameri (Rose-ringed Parakeet)

Psittacula krameri (Rose-ringed Parakeet)

Psittacula krameri (Rose-ringed Parakeet)

Psittacula longicauda (Long-tailed Parakeet)

Psittacula longicauda (Long-tailed Parakeet)

Psittacula longicauda (Long-tailed Parakeet)

Psittacula longicauda (Long-tailed Parakeet)

Psittacula longicauda (Long-tailed Parakeet)

Psittacula longicauda (Long-tailed Parakeet)

Psittacula roseata (Blossom-headed Parakeet)

Psittacula roseata (Blossom-headed Parakeet)

Psittacula roseata (Blossom-headed Parakeet)

Psittaculirostris desmarestii (Large Fig Parrot)

Psittaculirostris desmarestii (Large Fig Parrot)

Psittaculirostris desmarestii (Large Fig Parrot)

Psittaculirostris desmarestii (Large Fig Parrot)

Psittaculirostris desmarestii (Large Fig Parrot)

Psittaculirostris desmarestii (Large Fig Parrot)

Psittaculirostris desmarestii (Large Fig Parrot)

Psittaculirostris edwardsii (Edwards's Fig Parrot)

Psittaculirostris salvadorii (Salvadori's Fig Parrot)

Psittacus erithacus (Grey Parrot)

Psittacus erithacus (Timneh Grey Parrot)

Psittacus erithacus (Grey Parrot)

Psitteuteles goldiei (Goldie's Lorikeet)

Psitteuteles iris (Iris Lorikeet)

Psitteuteles iris (Iris Lorikeet)

Psitteuteles iris (Iris Lorikeet)

Psitteuteles versicolor (Varied Lorikeet)

Psittinus cyanurus (Blue-rumped Parrot)

Psittinus cyanurus (Blue-rumped Parrot)

Psittinus cyanurus (Blue-rumped Parrot)

Psittinus cyanurus (Blue-rumped Parrot)

Psittrichas fulgidus (Pesquet's Parrot)

Pteroglossus viridis (Green Aracari)

Purpureicephalus spurius (Red-capped Parrot)

Pycnonotus atriceps (Black-headed Bulbul)

Pycnonotus barbatus (Common Bulbul)

Pycnonotus bimaculatus (Orange-spotted Bulbul)

Pycnonotus cafer (Red-vented Bulbul)

Pycnonotus dispar (Ruby-throated Bulbul)

Pycnonotus gularis (Flame-throated Bulbul)

Pycnonotus jocosus (Red-whiskered Bulbul)

Pycnonotus leucogenys (Himalayan Bulbul)

Pycnonotus leucotis (White-eared Bulbul)

Pycnonotus sinensis (Light-vented Bulbul)

Pycnonotus squamatus (Scaly-breasted Bulbul)

Pyrenestes sanguineus (Crimson Seedcracker)

Pyrilia aurantiocephala (Bald Parrot)

Pyrilia barrabandi (Orange-cheeked Parrot)

Pyrilia barrabandi (Orange-cheeked Parrot)

Pyrilia barrabandi (Orange-cheeked Parrot)

Pyrilia caica (Caica Parrot)

Pyrilia haematotis (Brown-hooded Parrot)

Pyrilia haematotis (Brown-hooded Parrot)

Pyrilia haematotis (Brown-hooded Parrot)

Pyrilia pulchra (Rose-faced Parrot)

Pyrilia pyrilia (Saffron-headed Parrot)

Pyrilia vulturina (Vulturine Parrot)

Pyrrhura albipectus (White-breasted Parakeet)

Pyrrhura amazonum (Santarem Parakeet)

Pyrrhura amazonum (Santarem Parakeet)

Pyrrhura amazonum (Santarem Parakeet)

Pyrrhura amazonum (Santarem Parakeet)

Pyrrhura amazonum (Santarem Parakeet)

Pyrrhura calliptera (Flame-winged Parakeet)

Pyrrhura cruentata (Ochre-marked Parakeet)

Pyrrhura devillei (Blaze-winged Parakeet)

Pyrrhura egregia (Fiery-shouldered Parakeet)

Pyrrhura egregia (Fiery-shouldered Parakeet)

Pyrrhura egregia (Fiery-shouldered Parakeet)

Pyrrhura emma (Venezuelan Parakeet)

Pyrrhura frontalis (Maroon-bellied Parakeet)

Pyrrhura frontalis (Maroon-bellied Parakeet)

Pyrrhura frontalis (Maroon-bellied Parakeet)

Pyrrhura griseipectus (Grey-breasted Parakeet)

Pyrrhura hoematotis (Blood-eared Parakeet)

Pyrrhura hoematotis (Blood-eared Parakeet)

Pyrrhura hoematotis (Blood-eared Parakeet)

Pyrrhura hoffmanni (Sulphur-winged Parakeet)

Pyrrhura hoffmanni (Sulphur-winged Parakeet)

Pyrrhura hoffmanni (Sulphur-winged Parakeet)

Pyrrhura lepida (Pearly Parakeet)

Pyrrhura lepida (Pearly Parakeet)

Pyrrhura lepida (Pearly Parakeet)

Pyrrhura lepida (Pearly Parakeet)

Pyrrhura leucotis (White-eared Parakeet)

Pyrrhura leucotis (Emma's Conure)

Pyrrhura leucotis (Venezuelan Parakeet)

Pyrrhura lucianii (Bonaparte's Parakeet)

Pyrrhura melanura (Maroon-tailed Parakeet)

Pyrrhura melanura (Maroon-tailed Parakeet)

Pyrrhura melanura (Maroon-tailed Parakeet)

Pyrrhura melanura (Maroon-tailed Parakeet)

Pyrrhura melanura (Maroon-tailed Parakeet)

Pyrrhura melanura (Maroon-tailed Parakeet)

Pyrrhura molinae (Green-cheeked Parakeet)

Pyrrhura molinae (Green-cheeked Parakeet)

Pyrrhura molinae (Green-cheeked Parakeet)

Pyrrhura molinae (Green-cheeked Parakeet)

Pyrrhura molinae (Green-cheeked Parakeet)

Pyrrhura molinae (Green-cheeked Parakeet)

Pyrrhura molinae (Green-cheeked Parakeet)

Pyrrhura orcesi (El Oro Parakeet)

Pyrrhura perlata (Crimson-bellied Parakeet)

Pyrrhura perlata (Crimson-bellied Parakeet)

Pyrrhura perlata (Pearly conure)

Pyrrhura perlata (Miritiba pearly conure)

Pyrrhura perlata (Neumann's pearly conure)

Pyrrhura pfrimeri (Pfrimer's Parakeet)

Pyrrhura picta (Painted Parakeet)

Pyrrhura picta (Painted Parakeet)

Pyrrhura picta (Painted Parakeet)

Pyrrhura picta (Painted Parakeet)

Pyrrhura picta (Painted Parakeet)

Pyrrhura picta (Painted Parakeet)

Pyrrhura rhodocephala (Rose-crowned Parakeet)

Pyrrhura roseifrons (Rose-fronted Parakeet)

Pyrrhura roseifrons (Rose-fronted Parakeet)

Pyrrhura roseifrons (Rose-fronted Parakeet)

Pyrrhura roseifrons (Rose-fronted Parakeet)

Pyrrhura roseifrons (Rose-fronted Parakeet)

Pyrrhura rupicola (Black-capped Parakeet)

Pyrrhura rupicola (Black-capped Parakeet)

Pyrrhura rupicola (Black-capped Parakeet)

Pyrrhura viridicata (Santa Marta Parakeet)

Ramphastos toco (Toco Toucan)

Ramphastos tucanus (White-throated Toucan)

Ramphastos vitellinus (Channel-billed Toucan)

Rhynchopsitta pachyrhyncha (Thick-billed Parrot)

Rhynchopsitta terrisi (Maroon-fronted Parrot)

Rupicola peruvianus (Andean Cock-of-the-rock)

Scissirostrum dubium (Grosbeak Starling)

Serinus canaria (Atlantic Canary)

Sicalis flaveola (Saffron Finch)

Spheniscus demersus (African Penguin)

Spilopelia chinensis (Spotted Dove)

Spilopelia senegalensis (Laughing Dove)

Stagonopleura guttata (Diamond Firetail)

Streptocitta albicollis (White-necked Myna)

Streptopelia orientalis (Oriental Turtle Dove)

Streptopelia risoria ()

Streptopelia turtur (European Turtle Dove)

Strigops habroptila (Kakapo)

Strigops habroptila (Kakapo)

Strigops habroptila (Kakapo)

Sturnia pagodarum (Brahminy Starling)

Sturnus vulgaris (Common Starling)

Taeniopygia bichenovii (Double-barred Finch)

Tangara arthus (Golden Tanager)

Tangara chilensis (Paradise Tanager)

Tangara cyanicollis (Blue-necked Tanager)

Tangara mexicana (Turquoise Tanager)

Tangara seledon (Green-headed Tanager)

Tangara velia (Opal-rumped Tanager)

Tanygnathus gramineus (Black-lored Parrot)

Tanygnathus lucionensis (Blue-naped Parrot)

Tanygnathus lucionensis (Blue-naped Parrot)

Tanygnathus lucionensis (Blue-naped Parrot)

Tanygnathus lucionensis (Blue-naped Parrot)

Tanygnathus lucionensis (Blue-naped Parrot)

Tanygnathus megalorynchos (Great-billed Parrot)

Tanygnathus megalorynchos (Great-billed Parrot)

Tanygnathus megalorynchos (Great-billed Parrot)

Tanygnathus megalorynchos (Great-billed Parrot)

Tanygnathus megalorynchos (Great-billed Parrot)

Tanygnathus megalorynchos (Great-billed Parrot)

Tanygnathus sumatranus (Blue-backed Parrot)

Tanygnathus sumatranus (Blue-backed Parrot)

Tanygnathus sumatranus (Blue-backed Parrot)

Tanygnathus sumatranus (Blue-backed Parrot)

Tanygnathus sumatranus (Blue-backed Parrot)

Tanygnathus sumatranus (Blue-backed Parrot)

Tauraco bannermani (Bannerman's Turaco)

Tauraco corythaix (Knysna Turaco)

Tauraco erythrolophus (Red-crested Turaco)

Tauraco fischeri (Fischer's Turaco)

Tauraco hartlaubi (Hartlaub's Turaco)

Tauraco leucolophus (White-crested Turaco)

Tauraco leucotis (White-cheeked Turaco)

Tauraco livingstonii (Livingstone's Turaco)

Tauraco macrorhynchus (Yellow-billed Turaco)

Tauraco persa (Guinea Turaco)

Tauraco porphyreolophus (Purple-crested Turaco)

Tauraco schalowi (Schalow's Turaco)

Tauraco schuettii (Black-billed Turaco)

Terpsiphone rufiventer (Red-bellied Paradise Flycatcher)

Theristicus melanopis (Black-faced Ibis)

Thraupis cyanocephala (Blue-capped Tanager)

Thraupis episcopus (Blue-grey Tanager)

Threskiornis aethiopicus (African Sacred Ibis)

Tockus erythrorhynchus (Northern Red-billed Hornbill)

Tockus fasciatus (African Pied Hornbill)

Touit batavicus (Lilac-tailed Parrotlet)

Touit costaricensis (Red-fronted Parrotlet)

Touit dilectissimus (Blue-fronted Parrotlet)

Touit huetii (Scarlet-shouldered Parrotlet)

Touit melanonotus (Brown-backed Parrotlet)

Touit purpuratus (Sapphire-rumped Parrotlet)

Touit purpuratus (Sapphire-rumped Parrotlet)

Touit purpuratus (Sapphire-rumped Parrotlet)

Touit stictopterus (Spot-winged Parrotlet)

Touit surdus (Golden-tailed Parrotlet)

Touit surdus (Golden-tailed Parrotlet)

Touit surdus (Golden-tailed Parrotlet)

Treron waalia (Bruce's Green Pigeon)

Trichoglossus capistratus (Marigold Lorikeet)

Trichoglossus capistratus (Marigold Lorikeet)

Trichoglossus capistratus (Marigold Lorikeet)

Trichoglossus capistratus (Marigold Lorikeet)

Trichoglossus chlorolepidotus (Scaly-breasted Lorikeet)

Trichoglossus euteles (Olive-headed Lorikeet)

Trichoglossus flavoviridis (Citrine Lorikeet)

Trichoglossus flavoviridis (Citrine Lorikeet)

Trichoglossus flavoviridis (Citrine Lorikeet)

Trichoglossus forsteni (Sunset Lorikeet)

Trichoglossus forsteni (Sunset Lorikeet)

Trichoglossus forsteni (Sunset Lorikeet)

Trichoglossus forsteni (Sunset Lorikeet)

Trichoglossus forsteni (Sunset Lorikeet)

Trichoglossus haematodus (Coconut Lorikeet)

Trichoglossus haematodus (Coconut Lorikeet)

Trichoglossus haematodus (Coconut Lorikeet)

Trichoglossus haematodus (Coconut Lorikeet)

Trichoglossus haematodus (Coconut Lorikeet)

Trichoglossus haematodus (Coconut Lorikeet)

Trichoglossus haematodus (Coconut Lorikeet)

Trichoglossus haematodus (Coconut Lorikeet)

Trichoglossus haematodus (Coconut Lorikeet)

Trichoglossus haematodus (Coconut Lorikeet)

Trichoglossus johnstoniae (Mindanao Lorikeet)

Trichoglossus moluccanus (Rainbow Lorikeet)

Trichoglossus moluccanus (Rainbow Lorikeet)

Trichoglossus moluccanus (Rainbow Lorikeet)

Trichoglossus moluccanus (Rainbow Lorikeet)

Trichoglossus ornatus (Ornate Lorikeet)

Trichoglossus rosenbergii (Biak Lorikeet)

Trichoglossus rubiginosus (Pohnpei Lorikeet)

Trichoglossus rubritorquis (Red-collared Lorikeet)

Trichoglossus weberi (Leaf Lorikeet)

Tricholaema diademata (Red-fronted Barbet)

Triclaria malachitacea (Blue-bellied Parrot)

Tringa totanus (Common Redshank)

Trochalopteron yersini (Yersini Laughingthrush)

Turdus cardis (Japanese Thrush)

Turdus leucomelas (Pale-breasted Thrush)

Turdus merula (Common Blackbird)

Turdus philomelos (Song Thrush)

Turtur brehmeri (Blue-headed Wood Dove)

Turtur tympanistria (Tambourine Dove)

Upupa epops (Eurasian Hoopoe)

Vanellus albiceps (White-crowned Lapwing)

Vanellus armatus (Blacksmith Lapwing)

Vanellus chilensis (Southern Lapwing)

Vanellus miles (Masked Lapwing)

Vanellus vanellus (Northern Lapwing)

Vini australis (Blue-crowned Lorikeet)

Vini kuhlii (Kuhl's Lorikeet)

Vini peruviana (Violet Lorikeet)

Vini stepheni (Stephen's Lorikeet)

Vini ultramarina (Ultramarine Lorikeet)

Yuhina diademata (White-collared Yuhina)

Zenaida graysoni (Socorro Dove)

Zoothera dohertyi (Chestnut-backed Thrush)

Zosterops kikuyuensis (Kikuyu White-eye)

Zosterops senegalensis (African Yellow White-eye)

Which are the species you can DNA sex? ua taui-roa-hia : 14 no setepa 2018 na Ta'ubirdDNA

E hinaaro anei i te tauturu ? ua taui-roa-hia : 6 no fepuare 2019 na Ta'ubirdDNA