Trang chủ

Phòng thí nghiệm MyBirdDNA là một phòng thí nghiệm nhà lãnh đạo thế giới cho các loài chim DNA thử nghiệm hiện tại hơn 300 quốc gia và có sẵn trong ngôn ngữ 107.
Phòng thí nghiệm MyBirdDNA là lần đầu tiên và duy nhất hoàn toàn tự động trong phòng thí nghiệm DNA sexing dịch cúm gia cầm bệnh và thử nghiệm.
Số lượng mẫu và automatisation cho phép để cung cấp cho khách hàng cao chính xác và chất lượng kết quả, sự chậm trễ ngắn và chi phí thấp giá của chúng tôi.
Tất cả các xét nghiệm DNA được thực hiện bởi những phân tích plateform MyBirdDNA ở Pháp.
Chúng tôi hy vọng bạn tận hưởng trải nghiệm của bạn với chúng tôi!

Này video dưới đây giải thích làm thế nào để đặt hàng ADN sexing và các xét nghiệm DNA trên MyBirdDNA

 

  • quality analysis
    Chất lượng: hoàn toàn tự động phân tích, kiểm tra các kết quả, hơn 700 loài
Trang chủ đã được sửa đổi lần cuối: October 19th, 2018 bởi MybirdDNA