Xét nghiệm bệnh

Chuyên mục bệnh ADN của các loài chim trong MyBirdDNA phòng thí nghiệm như PBFD, polyomavirus, Chlamydiosis, proventricular Nong bệnh

Trang chủ » DNA thử nghiệm » Xét nghiệm bệnh

Hiển thị tất cả 14