Cần trợ giúp?

Phòng thí nghiệm MyBirdDNA là ai?

Phòng thí nghiệm MyBirdDNA là một phòng thí nghiệm nhà lãnh đạo thế giới chuyên về chim phân tích và thiết chế tạo các xét nghiệm thêm particularely trong DNA. Trang web của chúng tôi là có sẵn trong 107 langages và hơn 300 các quốc gia.
Phòng thí nghiệm MyBirdDNA là lần đầu tiên và duy nhất hoàn toàn tự động trong phòng thí nghiệm DNA sexing dịch cúm gia cầm bệnh và thử nghiệm.
Số lượng mẫu và automatisation cho phép để cung cấp cho khách hàng cao chính xác và chất lượng kết quả, sự chậm trễ ngắn và chi phí thấp giá của chúng tôi.
Tất cả các xét nghiệm DNA được thực hiện bởi những phân tích plateform MyBirdDNA ở Pháp.
Chúng tôi hy vọng bạn tận hưởng trải nghiệm của bạn với chúng tôi!

Phòng thí nghiệm MyBirdDNA là ai? đã được sửa đổi lần cuối: 25 tháng 7 năm 2016 bởi MybirdDNA

Làm thế nào để làm một đơn đặt hàng để MyBirdDNA?


1-lệnh DNA của bạn xét nghiệm trên Trang web của chúng tôi
Đăng ký 2 con chim của bạn trên Trang web của chúng tôi
3-in bộ sưu tập của bộ dụng cụ (hoặc sao chép nó vào một giấy trống) và băng mẫu (lông hoặc tăm bông) vào bộ sưu tập túi và gửi chúng đến địa chỉ của chúng tôi
MyBirdDNA
Estaing N
42140 Virigneux, Pháp
4-bạn sẽ nhận được một email khi chúng tôi nhận được mẫu của bạn và một vài ngày sau kết quả bằng email với giấy chứng nhận DNA

Làm thế nào để làm một đơn đặt hàng để MyBirdDNA? đã được sửa đổi lần cuối: 31 tháng 1 năm 2017 bởi MybirdDNA

Sự chậm trễ của một phân tích là gì?

Nhận phân tích, 1 ngày, khi chúng tôi nhận được các mẫu.
Phân tích chi phí thấp, 3 – 6 ngày khi chúng tôi nhận được các mẫu.
Sự chậm trễ không đưa vào tài khoản thời gian mẫu của bạn đến với phòng thí nghiệm của chúng tôi.
Những thời kỳ được đảm bảo cung cấp chất lượng mẫu là chính xác.

Sự chậm trễ của một phân tích là gì? đã được sửa đổi lần cuối: 2 tháng 9 năm 2016 bởi MybirdDNA

Bạn có thể gửi cho tôi bộ sưu tập túi?

Không.
Bộ dụng cụ bộ sưu tập là automaticaly gửi bạn bởi email sau khi bạn làm một đơn đặt hàng và đăng ký con chim của bạn.
Nếu bạn không thể in, bạn có thể sao chép nó trong một bài trống.

Bạn có thể gửi cho tôi bộ sưu tập túi? đã được sửa đổi lần cuối: 2 tháng 9 năm 2016 bởi MybirdDNA

Có thể sử dụng bộ dụng cụ bộ sưu tập của riêng tôi hoặc những người trong một phòng thí nghiệm?

Không
Mẫu bộ dụng cụ obligately là những người trong phòng thí nghiệm của chúng tôi.
Bạn có thể tải chúng ở các “Phân tích của tôi” tab.
Nếu không, bạn có thể in nó, bạn có thể sao chép chúng vào một giấy trắng.

Có thể sử dụng bộ dụng cụ bộ sưu tập của riêng tôi hoặc những người trong một phòng thí nghiệm? đã được sửa đổi lần cuối: 14 tháng 6 năm 2016 bởi MybirdDNA

Bạn đã nhận được bộ sưu tập của tôi?

Bạn sẽ nhận được một email tự động ngay sau khi chúng tôi nhận được mẫu của bạn.

Bạn đã nhận được bộ sưu tập của tôi? đã được sửa đổi lần cuối: 29 tháng 7 năm 2016 bởi MybirdDNA

Độ chính xác của các xét nghiệm DNA là gì?

Độ chính xác của ADN sexing: 99,9%
Độ chính xác của PBFD, Polyomavirus, Chlamydiosis, lông parasitology: 99,9%, nhưng nó phụ thuộc của representativeness của mẫu của bạn
Độ chính xác của Proventricular Dilatation bệnh: 90%, nhưng nó phụ thuộc của representativeness của mẫu của bạn

Độ chính xác của các xét nghiệm DNA là gì? đã được sửa đổi lần cuối: 27 tháng 7 năm 2016 bởi MybirdDNA

Tôi sẽ cung cấp các loại mẫu?

DNA sexing: lông
PBFD: lông
Polyomavirus: lông
Parasitology lông: lông
Chlamydiosis: tăm bông cloacal
Proventricular Nong bệnh (PDD): tăm bông cloacal

Chỉ có một mẫu là cần thiết ngay cả khi phân tích một số thứ tự. Ví dụ, nếu bạn cần ADN sexing và PBFD, bạn chỉ cần có để cung cấp chỉ có một mẫu lông.

Tôi sẽ cung cấp các loại mẫu? đã được sửa đổi lần cuối: 10 tháng 8 năm 2016 bởi MybirdDNA

Làm thế nào để thu thập lông cho thử nghiệm DNA?

Cảnh báo: Feather bộ sưu tập

Điều kiện phải được quan sát:
-sử dụng chỉ bộ sưu tập túi chúng tôi gửi cho bạn qua email hoặc sao chép chúng trên giấy, nếu bạn có thể in nó. Các bộ sưu tập sẽ không được chấp nhận (túi nhựa, phong bì).
-3 hoặc 4 lông phải được kéo ra từ những con chim. Các lông vũ rơi xuống mặt đất hoặc gia cầm kéo mình sẽ cung cấp không có kết quả và phân tích sẽ được tính.
-lông phải Calamus (peak cuối lông).
-băng để sửa chữa các lông vũ không nên vào Calamus (peak cuối lông).


Không có calamus trên lông

Lông quá nhỏ. Vui lòng tôn trọng quy mô trên các bộ sưu tập với min chỉ định

Không có calamus trên lông

Băng trên lông

Lông trong túi nhựa
Làm thế nào để thu thập lông cho thử nghiệm DNA? đã được sửa đổi lần cuối: 14 tháng 9 năm 2018 bởi MybirdDNA

Làm thế nào để thực hiện một tăm bông cloacal?

Tăm bông cloacal cảnh báo

Điều kiện phải được quan sát:
-chèn Q-tip vào cloaca và từ từ xoay trong 5 secondes
-Đặt Q-tip trong một enveloppe

cloacal tăm bông đúng mẫu DNA thử nghiệm
Làm thế nào để thực hiện một tăm bông cloacal? đã được sửa đổi lần cuối: 14 tháng 9 năm 2018 bởi MybirdDNA

Bạn có thể gửi cho tôi giấy chứng nhận?

Không.
Kết quả là chỉ gửi qua email. Phân tích mỗi bạn sẽ nhận được một giấy chứng nhận chính thức với kết quả.

Bạn có thể gửi cho tôi giấy chứng nhận? đã được sửa đổi lần cuối: Tháng Hai 6th, 2019 bởi MybirdDNA

Được chứng nhận DNA được dịch sang ngôn ngữ của tôi?

Có.
Giấy chứng nhận phòng thí nghiệm MyBirdDNA có sẵn trong ngôn ngữ 107.
Như vậy, chứng chỉ sẽ gửi trong ngôn ngữ của bạn.
Bạn cũng có thể tải nó bằng các ngôn ngữ khác trong các phân tích của tôi tab bằng cách thay đổi ngôn ngữ mặc định.

Được chứng nhận DNA được dịch sang ngôn ngữ của tôi? đã được sửa đổi lần cuối: 27 tháng 7 năm 2016 bởi MybirdDNA

Tên của loài của tôi không phải là ngôn ngữ của tôi. Làm thế nào tôi có thể dịch nó vì vậy mà tên gọi của loài trong chứng chỉ sẽ trong ngôn ngữ của tôi?
When you register your bird (following an order or in Register my birds in "my analyses" tab), trước tiên bạn phải chọn các loài trong bảng phân tích của bạn. Nếu các loài bạn đã chọn không phải là đã dịch trong ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn, sau đó các Dịch hình ảnh sẽ xuất hiện dưới các loài. Bạn phải bấm vào hình ảnh này và nhập vào tên của các loài trong các mở hộp.
Tên của loài của tôi không phải là ngôn ngữ của tôi. Làm thế nào tôi có thể dịch nó vì vậy mà tên gọi của loài trong chứng chỉ sẽ trong ngôn ngữ của tôi? đã được sửa đổi lần cuối: 14 tháng 9 năm 2018 bởi MybirdDNA

Nếu tìm thấy một số lỗi dịch thuật trong trang web. Làm thế nào có thể báo cáo nó và giúp bạn?

Tốt nhất là để gửi cho chúng tôi một email với liên hệ với chúng tôi tab.
Chúng tôi cung cấp các phân tích miễn phí cho những người giúp chúng tôi trong công việc dịch thuật.

Nếu tìm thấy một số lỗi dịch thuật trong trang web. Làm thế nào có thể báo cáo nó và giúp bạn? đã được sửa đổi lần cuối: 27 tháng 7 năm 2016 bởi MybirdDNA

Tôi có thể gửi các mẫu của một gói trong một lần hoặc nhiều lần? Làm thế nào dọc theo tôi phải gửi mẫu của các bài kiểm tra đã ra lệnh?

Bạn có thể đặt một gói thử nghiệm DNA và thực hiện các DNA thử nghiệm trong nhiều lần trong hạn 2 năm. Ví dụ, bạn có thể đặt hàng các gói của 50 DNA sexing, gửi 2 DNA thử nghiệm vào ngày mai, 3 xét nghiệm DNA khác trong hai tháng, 25 mẫu trong 1 năm vv.

Tôi có thể gửi các mẫu của một gói trong một lần hoặc nhiều lần? Làm thế nào dọc theo tôi phải gửi mẫu của các bài kiểm tra đã ra lệnh? đã được sửa đổi lần cuối: 18 tháng tám năm 2017 bởi MybirdDNA

Có thể đặt hàng một gói phân tích và làm điều đó trên các loài chim khác nhau?

Không.
Cho ví dụ nếu đặt hàng của bạn gói thấp chi phí DNA sexing + PBFD chi phí thấp, chúng tôi sẽ làm DNA sexing và PBFD trên cùng một mẫu.

Có thể đặt hàng một gói phân tích và làm điều đó trên các loài chim khác nhau? đã được sửa đổi lần cuối: 27 tháng 7 năm 2016 bởi MybirdDNA

Chúng tôi có thể xác định độ tuổi của một con chim với một thử nghiệm DNA?

Không
Xét nghiệm ADN này là không có sẵn.

Chúng tôi có thể xác định độ tuổi của một con chim với một thử nghiệm DNA? đã được sửa đổi lần cuối: 14 tháng 6 năm 2016 bởi MybirdDNA

Đó là các loài bạn có thể quan hệ tình dục DNA?
Nếu các loài bạn muốn quan hệ tình dục DNA không phải là trong danh sách, liên hệ với chúng tôi
Acridotheres fuscus (Jungle Myna)

Acridotheres tristis (Common Myna)

Acryllium vulturinum (Vulturine Guineafowl)

Aegithalos caudatus (Long-tailed Tit)

Agapornis canus (Grey-headed Lovebird)

Agapornis canus (Grey-headed Lovebird)

Agapornis canus (Grey-headed Lovebird)

Agapornis fischeri (Fischer's Lovebird)

Agapornis lilianae (Lilian's Lovebird)

Agapornis nigrigenis (Black-cheeked Lovebird)

Agapornis personatus (Yellow-collared Lovebird)

Agapornis pullarius (Red-headed Lovebird)

Agapornis pullarius (Red-headed Lovebird)

Agapornis pullarius (Red-headed Lovebird)

Agapornis roseicollis (Rosy-faced Lovebird)

Agapornis roseicollis (Rosy-faced Lovebird)

Agapornis roseicollis (Rosy-faced Lovebird)

Agapornis swindernianus (Black-collared Lovebird)

Agapornis swindernianus (Black-collared Lovebird)

Agapornis swindernianus (Black-collared Lovebird)

Agapornis swindernianus (Black-collared Lovebird)

Agapornis taranta (Black-winged Lovebird)

Alectoris graeca (Rock Partridge)

Alectoris melanocephala (Arabian Partridge)

Alipiopsitta xanthops (Yellow-faced Parrot)

Alisterus amboinensis (Moluccan King Parrot)

Alisterus amboinensis (Moluccan King Parrot)

Alisterus amboinensis (Moluccan King Parrot)

Alisterus amboinensis (Moluccan King Parrot)

Alisterus amboinensis (Moluccan King Parrot)

Alisterus amboinensis (Moluccan King Parrot)

Alisterus amboinensis (Moluccan King Parrot)

Alisterus chloropterus (Papuan King Parrot)

Alisterus chloropterus (Papuan King Parrot)

Alisterus chloropterus (Papuan King Parrot)

Alisterus chloropterus (Papuan King Parrot)

Alisterus scapularis (Australian King Parrot)

Alisterus scapularis (Australian King Parrot)

Alisterus scapularis (Australian King Parrot)

Alopochen aegyptiaca (Egyptian Goose)

Amandava amandava (Red Avadavat)

Amazona aestiva (Turquoise-fronted Amazon)

Amazona aestiva (Turquoise-fronted Amazon)

Amazona aestiva (Turquoise-fronted Amazon)

Amazona agilis (Black-billed Amazon)

Amazona albifrons (White-fronted Amazon)

Amazona albifrons (White-fronted Amazon)

Amazona albifrons (White-fronted Amazon)

Amazona albifrons (White-fronted Amazon)

Amazona amazonica (Orange-winged Amazon)

Amazona arausiaca (Red-necked Amazon)

Amazona auropalliata (Yellow-naped Amazon)

Amazona auropalliata (Yellow-naped Amazon)

Amazona auropalliata (Yellow-naped Amazon)

Amazona auropalliata (Yellow-naped Amazon)

Amazona autumnalis (Red-lored Amazon)

Amazona autumnalis (Red-lored Amazon)

Amazona autumnalis (Red-lored Amazon)

Amazona autumnalis (Red-lored Amazon)

Amazona barbadensis (Yellow-shouldered Amazon)

Amazona brasiliensis (Red-tailed Amazon)

Amazona collaria (Yellow-billed Amazon)

Amazona diadema (Diademed Amazon)

Amazona dufresniana (Blue-cheeked Amazon)

Amazona farinosa (Mealy Amazon)

Amazona farinosa (Mealy Amazon)

Amazona farinosa (Mealy Amazon)

Amazona farinosa (Mealy Amazon)

Amazona festiva (Festive Amazon)

Amazona festiva (Festive Amazon)

Amazona festiva (Festive Amazon)

Amazona finschi (Lilac-crowned Amazon)

Amazona guildingii (St. Vincent Amazon)

Amazona imperialis (Imperial Amazon)

Amazona kawalli (Kawall's Amazon)

Amazona leucocephala (Cuban Amazon)

Amazona leucocephala (Cuban Amazon)

Amazona leucocephala (Cuban Amazon)

Amazona leucocephala (Cuban Amazon)

Amazona leucocephala (Cuban Amazon)

Amazona mercenaria (Scaly-naped Amazon)

Amazona mercenaria (Scaly-naped Amazon)

Amazona mercenaria (Scaly-naped Amazon)

Amazona ochrocephala (Yellow-crowned Amazon)

Amazona ochrocephala (Yellow-crowned Amazon)

Amazona ochrocephala (Yellow-crowned Amazon)

Amazona ochrocephala (Yellow-crowned Amazon)

Amazona ochrocephala (Yellow-crowned Amazon)

Amazona oratrix (Yellow-headed Amazon)

Amazona oratrix (Yellow-headed Amazon)

Amazona oratrix (Yellow-headed Amazon)

Amazona oratrix (Yellow-headed Amazon)

Amazona oratrix (Yellow-headed Amazon)

Amazona pretrei (Red-spectacled Amazon)

Amazona rhodocorytha (Red-browed Amazon)

Amazona tresmariae (Tres Marias Amazon)

Amazona tucumana (Tucuman Amazon)

Amazona ventralis (Hispaniolan Amazon)

Amazona versicolor (St. Lucia Amazon)

Amazona vinacea (Vinaceous-breasted Amazon)

Amazona viridigenalis (Red-crowned Amazon)

Amazona vittata (Puerto Rican Amazon)

Amazona xantholora (Yucatan Amazon)

Anodorhynchus hyacinthinus (Hyacinth Macaw)

Anodorhynchus leari (Lear's Macaw)

Anseranas semipalmata (Magpie Goose)

Anser anser (Greylag Goose)

Anser erythropus (Lesser White-fronted Goose)

Anthropoides virgo (Demoiselle Crane)

Aprosmictus erythropterus (Red-winged Parrot)

Aprosmictus erythropterus (Red-winged Parrot)

Aprosmictus erythropterus (Red-winged Parrot)

Aprosmictus erythropterus (Red-winged Parrot)

Aprosmictus jonquillaceus (Jonquil Parrot)

Aprosmictus jonquillaceus (Jonquil Parrot)

Aprosmictus jonquillaceus (Jonquil Parrot)

Ara ambiguus (Great Green Macaw)

Ara ambiguus (Great Green Macaw)

Ara ambiguus (Great Green Macaw)

Ara ararauna (Blue-and-yellow Macaw)

Ara chloropterus (Red-and-green Macaw)

Ara glaucogularis (Blue-throated Macaw)

Ara macao (Scarlet Macaw)

Ara macao (Scarlet Macaw)

Ara macao (Scarlet Macaw)

Ara militaris (Military Macaw)

Ara militaris (Military Macaw)

Ara militaris (Military Macaw)

Ara militaris (Military Macaw)

Ara rubrogenys (Red-fronted Macaw)

Ara severus (Chestnut-fronted Macaw)

Ara severus (Chestnut-fronted Macaw)

Ara severus (Chestnut-fronted Macaw)

Aratinga acuticaudata (Blue-crowned Parakeet)

Aratinga acuticaudata (Blue-crowned Parakeet)

Aratinga acuticaudata (Blue-crowned Parakeet)

Aratinga acuticaudata (Blue-crowned Parakeet)

Aratinga acuticaudata (Blue-crowned Parakeet)

Aratinga acuticaudata (Blue-crowned Parakeet)

Aratinga alticola (Chapman's Parakeet)

Aratinga aurea (Peach-fronted Parakeet)

Aratinga auricapillus (Golden-capped Parakeet)

Aratinga auricapillus (Golden-capped Parakeet)

Aratinga auricapillus (Golden-capped Parakeet)

Aratinga brevipes (Socorro Parakeet)

Aratinga cactorum (Caatinga Parakeet)

Aratinga cactorum (Caatinga Parakeet)

Aratinga cactorum (Caatinga Parakeet)

Aratinga canicularis (Orange-fronted Parakeet)

Aratinga canicularis (Orange-fronted Parakeet)

Aratinga canicularis (Orange-fronted Parakeet)

Aratinga canicularis (Orange-fronted Parakeet)

Aratinga chloroptera (Hispaniolan Parakeet)

Aratinga erythrogenys (Red-masked Parakeet)

Aratinga euops (Cuban Parakeet)

Aratinga finschi (Finsch's Parakeet)

Aratinga hockingi (Hocking's Parakeet)

Aratinga holochlora (Green Parakeet)

Aratinga holochlora (Green Parakeet)

Aratinga holochlora (Green Parakeet)

Aratinga jandaya (Jandaya Parakeet)

Aratinga leucophthalma (White-eyed Parakeet)

Aratinga leucophthalma (White-eyed Parakeet)

Aratinga leucophthalma (White-eyed Parakeet)

Aratinga leucophthalma (White-eyed Parakeet)

Aratinga mitrata (Mitred Parakeet)

Aratinga mitrata (Mitred Parakeet)

Aratinga mitrata (Mitred Parakeet)

Aratinga mitrata (Mitred Parakeet)

Aratinga nana (Olive-throated Parakeet)

Aratinga nana (Olive-throated Parakeet)

Aratinga nana (Olive-throated Parakeet)

Aratinga nana (Olive-throated Parakeet)

Aratinga pertinax (Brown-throated Parakeet)

Aratinga pertinax (Brown-throated Parakeet)

Aratinga pertinax (Brown-throated Parakeet)

Aratinga pertinax (Brown-throated Parakeet)

Aratinga pertinax (Brown-throated Parakeet)

Aratinga pertinax (Brown-throated Parakeet)

Aratinga pertinax (Brown-throated Parakeet)

Aratinga pertinax (Brown-throated Parakeet)

Aratinga pertinax (Brown-throated Parakeet)

Aratinga pertinax (Brown-throated Parakeet)

Aratinga pertinax (Brown-throated Parakeet)

Aratinga pertinax (Brown-throated Parakeet)

Aratinga pertinax (Brown-throated Parakeet)

Aratinga pertinax (Brown-throated Parakeet)

Aratinga pertinax (Brown-throated Parakeet)

Aratinga rubritorquis (Red-throated Parakeet)

Aratinga solstitialis (Sun Parakeet)

Aratinga strenua (Pacific Parakeet)

Aratinga wagleri (Scarlet-fronted Parakeet)

Aratinga wagleri (Scarlet-fronted Parakeet)

Aratinga wagleri (Scarlet-fronted Parakeet)

Aratinga wagleri (Scarlet-fronted Parakeet)

Aratinga wagleri (Scarlet-fronted Parakeet)

Aratinga weddellii (Dusky-headed Parakeet)

Arborophila gingica (White-necklaced Partridge)

Ardea cinerea (Grey Heron)

Artamus leucorynchus (White-breasted Woodswallow)

Athene noctua (Little Owl)

Balearica pavonina (Black Crowned Crane)

Balearica regulorum (Grey Crowned Crane)

Barnardius zonarius (Australian Ringneck)

Barnardius zonarius (Australian Ringneck)

Barnardius zonarius (Australian Ringneck)

Barnardius zonarius (Australian Ringneck)

Barnardius zonarius (Australian Ringneck)

Basilornis celebensis (Sulawesi Myna)

Bolbopsittacus lunulatus (Guaiabero)

Bolbopsittacus lunulatus (Guaiabero)

Bolbopsittacus lunulatus (Guaiabero)

Bolbopsittacus lunulatus (Guaiabero)

Bolbopsittacus lunulatus (Guaiabero)

Bolborhynchus ferrugineifrons (Rufous-fronted Parakeet)

Bolborhynchus lineola (Barred Parakeet)

Bolborhynchus lineola (Barred Parakeet)

Bolborhynchus lineola (Barred Parakeet)

Bolborhynchus orbygnesius (Andean Parakeet)

Bombycilla garrulus (Bohemian Waxwing)

Branta bernicla (Brant Goose)

Branta ruficollis (Red-breasted Goose)

Branta sandvicensis (Nene)

Brotogeris chiriri (Yellow-chevroned Parakeet)

Brotogeris chiriri (Yellow-chevroned Parakeet)

Brotogeris chiriri (Yellow-chevroned Parakeet)

Brotogeris chrysoptera (Golden-winged Parakeet)

Brotogeris chrysoptera (Golden-winged Parakeet)

Brotogeris chrysoptera (Golden-winged Parakeet)

Brotogeris chrysoptera (Golden-winged Parakeet)

Brotogeris chrysoptera (Golden-winged Parakeet)

Brotogeris chrysoptera (Golden-winged Parakeet)

Brotogeris cyanoptera (Cobalt-winged Parakeet)

Brotogeris cyanoptera (Cobalt-winged Parakeet)

Brotogeris cyanoptera (Cobalt-winged Parakeet)

Brotogeris cyanoptera (Cobalt-winged Parakeet)

Brotogeris jugularis (Orange-chinned Parakeet)

Brotogeris jugularis (Orange-chinned Parakeet)

Brotogeris jugularis (Orange-chinned Parakeet)

Brotogeris pyrrhoptera (Grey-cheeked Parakeet)

Brotogeris sanctithomae (Tui Parakeet)

Brotogeris sanctithomae (Tui Parakeet)

Brotogeris sanctithomae (Tui Parakeet)

Brotogeris tirica (Plain Parakeet)

Brotogeris versicolurus (White-winged Parakeet)

Bucanetes githagineus (Trumpeter Finch)

Burhinus oedicnemus (Eurasian Stone-curlew)

Cacatua alba (White Cockatoo)

Cacatua ducorpsii (Solomons Cockatoo)

Cacatua galerita (Sulphur-crested Cockatoo)

Cacatua galerita (Sulphur-crested Cockatoo)

Cacatua galerita (Sulphur-crested Cockatoo)

Cacatua galerita (Sulphur-crested Cockatoo)

Cacatua galerita (Sulphur-crested Cockatoo)

Cacatua goffini (Tanimbar Corella)

Cacatua haematuropygia (Red-vented Cockatoo)

Cacatua moluccensis (Salmon-crested Cockatoo)

Cacatua ophthalmica (Blue-eyed Cockatoo)

Cacatua pastinator (Western Corella)

Cacatua pastinator (Western Corella)

Cacatua pastinator (Western Corella)

Cacatua sanguinea (Little Corella)

Cacatua sanguinea (Little Corella)

Cacatua sanguinea (Little Corella)

Cacatua sanguinea (Little Corella)

Cacatua sanguinea (Little Corella)

Cacatua sulphurea (Yellow-crested Cockatoo)

Cacatua sulphurea (Yellow-crested Cockatoo)

Cacatua sulphurea (Yellow-crested Cockatoo)

Cacatua sulphurea (Yellow-crested Cockatoo)

Cacatua sulphurea (Yellow-crested Cockatoo)

Cacatua tenuirostris (Long-billed Corella)

Callocephalon fimbriatum (Gang-gang Cockatoo)

Calocitta colliei (Black-throated Magpie-Jay)

Caloenas nicobarica (Nicobar Pigeon)

Calyptomena viridis (Green Broadbill)

Calyptorhynchus banksii (Red-tailed Black Cockatoo)

Calyptorhynchus banksii (Red-tailed Black Cockatoo)

Calyptorhynchus banksii (Red-tailed Black Cockatoo)

Calyptorhynchus banksii (Red-tailed Black Cockatoo)

Calyptorhynchus banksii (Red-tailed Black Cockatoo)

Calyptorhynchus banksii (Red-tailed Black Cockatoo)

Calyptorhynchus baudinii (Long-billed Black Cockatoo)

Calyptorhynchus funereus (Yellow-tailed Black Cockatoo)

Calyptorhynchus funereus (Yellow-tailed Black Cockatoo)

Calyptorhynchus funereus (Yellow-tailed Black Cockatoo)

Calyptorhynchus funereus (Yellow-tailed Black Cockatoo)

Calyptorhynchus lathami (Glossy Black Cockatoo)

Calyptorhynchus lathami (Glossy Black Cockatoo)

Calyptorhynchus lathami (Glossy Black Cockatoo)

Calyptorhynchus lathami (Glossy Black Cockatoo)

Calyptorhynchus latirostris (Short-billed Black Cockatoo)

Carduelis atrata (Black Siskin)

Carduelis carduelis (European Goldfinch)

Carduelis carduelis (Siberian Goldfinch)

Carduelis chloris (European Greenfinch)

Carduelis corsicana (Corsican Finch)

Carduelis flammea (Common Redpoll)

Cariama cristata (Red-legged Seriema)

Carpodacus rhodochlamys (Red-mantled Rosefinch)

Cereopsis novaehollandiae (Cape Barren Goose)

Chalcopsitta atra (Black Lory)

Chalcopsitta atra (Black Lory)

Chalcopsitta atra (Black Lory)

Chalcopsitta atra (Black Lory)

Chalcopsitta cardinalis (Cardinal Lory)

Chalcopsitta duivenbodei (Brown Lory)

Chalcopsitta duivenbodei (Brown Lory)

Chalcopsitta duivenbodei (Brown Lory)

Chalcopsitta sintillata (Yellowish-streaked Lory)

Chalcopsitta sintillata (Yellowish-streaked Lory)

Chalcopsitta sintillata (Yellowish-streaked Lory)

Chalcopsitta sintillata (Yellowish-streaked Lory)

Charadrius hiaticula (Common Ringed Plover)

Charmosyna josefinae (Josephine's Lorikeet)

Charmosyna josefinae (Josephine's Lorikeet)

Charmosyna josefinae (Josephine's Lorikeet)

Charmosyna josefinae (Josephine's Lorikeet)

Charmosyna margarethae (Duchess Lorikeet)

Charmosyna meeki (Meek's Lorikeet)

Charmosyna multistriata (Striated Lorikeet)

Charmosyna palmarum (Palm Lorikeet)

Charmosyna papou (Papuan Lorikeet)

Charmosyna papou (Papuan Lorikeet)

Charmosyna papou (Papuan Lorikeet)

Charmosyna papou (Papuan Lorikeet)

Charmosyna papou (Papuan Lorikeet)

Charmosyna placentis (Red-flanked Lorikeet)

Charmosyna placentis (Red-flanked Lorikeet)

Charmosyna placentis (Red-flanked Lorikeet)

Charmosyna placentis (Red-flanked Lorikeet)

Charmosyna placentis (Red-flanked Lorikeet)

Charmosyna placentis (Red-flanked Lorikeet)

Charmosyna pulchella (Fairy Lorikeet)

Charmosyna pulchella (Fairy Lorikeet)

Charmosyna pulchella (Fairy Lorikeet)

Charmosyna rubrigularis (Red-chinned Lorikeet)

Charmosyna rubronotata (Red-fronted Lorikeet)

Charmosyna rubronotata (Red-fronted Lorikeet)

Charmosyna rubronotata (Red-fronted Lorikeet)

Charmosyna toxopei (Blue-fronted Lorikeet)

Charmosyna wilhelminae (Pygmy Lorikeet)

Chrysococcyx klaas (Klaas's Cuckoo)

Cichladusa guttata (Spotted Palm Thrush)

Ciconia ciconia (White Stork)

Cinnyricinclus leucogaster (Violet-backed Starling)

Cissa chinensis (Common Green Magpie)

Columba arquatrix (African Olive Pigeon)

Columba guinea (Speckled Pigeon)

Columba larvata (Lemon Dove)

Columba livia (Common Pigeon)

Columba oenas (Stock Dove)

Columba oliviae (Somali Pigeon)

Columba palumbus (Common Wood Pigeon)

Columba vitiensis (Metallic Pigeon)

Columbina passerina (Common Ground Dove)

Copsychus malabaricus (White-rumped Shama)

Coracias caudatus (Lilac-breasted Roller)

Coracias cyanogaster (Blue-bellied Roller)

Coracias naevius (Purple Roller)

Coracopsis nigra (Lesser Vasa Parrot)

Coracopsis nigra (Lesser Vasa Parrot)

Coracopsis nigra (Lesser Vasa Parrot)

Coracopsis nigra (Lesser Vasa Parrot)

Coracopsis vasa (Greater Vasa Parrot)

Coracopsis vasa (Greater Vasa Parrot)

Coracopsis vasa (Greater Vasa Parrot)

Coracopsis vasa (Greater Vasa Parrot)

Corvus albicollis (White-necked Raven)

Corvus frugilegus (Rook)

Coryphospingus cucullatus (Red Pileated Finch)

Corythaeola cristata (Great Blue Turaco)

Cossypha albicapillus (Big snowy-crowned Robin-Chat)

Cossypha niveicapilla (Snowy-crowned Robin-Chat)

Cyanocompsa brissonii (Ultramarine Grosbeak)

Cyanocorax yncas (Inca Jay)

Cyanoliseus patagonus (Burrowing Parrot)

Cyanoliseus patagonus (Burrowing Parrot)

Cyanoliseus patagonus (Burrowing Parrot)

Cyanoliseus patagonus (Burrowing Parrot)

Cyanoliseus patagonus (Burrowing Parrot)

Cyanopsitta spixii (Spix's Macaw)

Cyanoramphus auriceps (Yellow-crowned Parakeet)

Cyanoramphus cookii (Norfolk Parakeet)

Cyanoramphus forbesi (Chatham Parakeet)

Cyanoramphus hochstetteri (Reischek's Parakeet)

Cyanoramphus malherbi (Malherbe's Parakeet)

Cyanoramphus novaezelandiae (Red-crowned Parakeet)

Cyanoramphus novaezelandiae (Red-crowned Parakeet)

Cyanoramphus novaezelandiae (Red-crowned Parakeet)

Cyanoramphus novaezelandiae (Red-crowned Parakeet)

Cyanoramphus saisseti (New Caledonian Parakeet)

Cyanoramphus unicolor (Antipodes Parakeet)

Cyclopsitta diophthalma (Double-eyed Fig Parrot)

Cyclopsitta diophthalma (Double-eyed Fig Parrot)

Cyclopsitta diophthalma (Double-eyed Fig Parrot)

Cyclopsitta diophthalma (Double-eyed Fig Parrot)

Cyclopsitta diophthalma (Double-eyed Fig Parrot)

Cyclopsitta diophthalma (Double-eyed Fig Parrot)

Cyclopsitta diophthalma (Double-eyed Fig Parrot)

Cyclopsitta diophthalma (Double-eyed Fig Parrot)

Cyclopsitta diophthalma (Double-eyed Fig Parrot)

Cyclopsitta gulielmitertii (Orange-breasted Fig Parrot)

Cyclopsitta gulielmitertii (Orange-breasted Fig Parrot)

Cyclopsitta gulielmitertii (Orange-breasted Fig Parrot)

Cyclopsitta gulielmitertii (Orange-breasted Fig Parrot)

Cyclopsitta gulielmitertii (Orange-breasted Fig Parrot)

Cyclopsitta gulielmitertii (Orange-breasted Fig Parrot)

Cyclopsitta gulielmitertii (Orange-breasted Fig Parrot)

Cyclopsitta gulielmitertii (Orange-breasted Fig Parrot)

Cygnus atratus (Black Swan)

Cygnus olor (Mute Swan)

Cypseloides rothschildi (Rothschild's Swift)

Dacelo gaudichaud (Rufous-bellied Kookaburra)

Dacelo leachii (Blue-winged Kookaburra)

Dacelo novaeguineae (Laughing Kookaburra)

Dacelo tyro (Spangled Kookaburra)

Dendrocopos moluccensis (Sunda Pygmy Woodpecker)

Dendrocygna bicolor (Fulvous Whistling Duck)

Dendrocygna viduata (White-faced Whistling Duck)

Deroptyus accipitrinus (Red-fan Parrot)

Deroptyus accipitrinus (Red-fan Parrot)

Deroptyus accipitrinus (Red-fan Parrot)

Dinemellia dinemelli (White-headed Buffalo Weaver)

Diopsittaca nobilis (Red-shouldered Macaw)

Diopsittaca nobilis (Red-shouldered Macaw)

Diopsittaca nobilis (Red-shouldered Macaw)

Diopsittaca nobilis (Red-shouldered Macaw)

Dixiphia erythrocephala (Golden-headed Manakin)

Ducula aenea (Green Imperial Pigeon)

Ducula badia (Mountain Imperial Pigeon)

Ducula bicolor (Pied Imperial Pigeon)

Ducula luctuosa (Silver-tipped Imperial Pigeon)

Ducula rosacea (Pink-headed Imperial Pigeon)

Eclectus roratus (Eclectus Parrot)

Eclectus roratus (Eclectus Parrot)

Eclectus roratus (Eclectus Parrot)

Eclectus roratus (Eclectus Parrot)

Eclectus roratus (Eclectus Parrot)

Eclectus roratus (Eclectus Parrot)

Eclectus roratus (Eclectus Parrot)

Eclectus roratus (Eclectus Parrot)

Eclectus roratus (Eclectus Parrot)

Eclectus roratus (Eclectus Parrot)

Enicognathus ferrugineus (Austral Parakeet)

Enicognathus ferrugineus (Austral Parakeet)

Enicognathus ferrugineus (Austral Parakeet)

Enicognathus leptorhynchus (Slender-billed Parakeet)

Entomyzon cyanotis (Blue-faced Honeyeater)

Eolophus roseicapilla (Galah)

Eolophus roseicapilla (Galah)

Eolophus roseicapilla (Galah)

Eolophus roseicapilla (Galah)

Eos bornea (Red Lory)

Eos bornea (Red Lory)

Eos bornea (Red Lory)

Eos cyanogenia (Black-winged Lory)

Eos histrio (Red-and-blue Lory)

Eos histrio (Red-and-blue Lory)

Eos histrio (Red-and-blue Lory)

Eos histrio (Red-and-blue Lory)

Eos reticulata (Blue-streaked Lory)

Eos semilarvata (Blue-eared Lory)

Eos squamata (Violet-necked Lory)

Eos squamata (Violet-necked Lory)

Eos squamata (Violet-necked Lory)

Eos squamata (Violet-necked Lory)

Erythrura pealii (Fiji Parrot-Finch)

Erythrura psittacea (Red-throated Parrot-Finch)

Erythrura trichroa (Blue-faced Parrot-Finch)

Estrilda melpoda (Orange-cheeked Waxbill)

Estrilda ochrogaster (Abyssinian Waxbill)

Eudocimus ruber (Scarlet Ibis)

Eunymphicus cornutus (Horned Parakeet)

Eunymphicus uvaeensis (Ouvea Parakeet)

Falco vespertinus (Red-footed Falcon)

Forpus coelestis (Pacific Parrotlet)

Forpus conspicillatus (Spectacled Parrotlet)

Forpus conspicillatus (Spectacled Parrotlet)

Forpus conspicillatus (Spectacled Parrotlet)

Forpus conspicillatus (Spectacled Parrotlet)

Forpus cyanopygius (Mexican Parrotlet)

Forpus cyanopygius (Mexican Parrotlet)

Forpus cyanopygius (Mexican Parrotlet)

Forpus modestus (Dusky-billed Parrotlet)

Forpus modestus (Dusky-billed Parrotlet)

Forpus modestus (Dusky-billed Parrotlet)

Forpus passerinus (Green-rumped Parrotlet)

Forpus passerinus (Green-rumped Parrotlet)

Forpus passerinus (Green-rumped Parrotlet)

Forpus passerinus (Green-rumped Parrotlet)

Forpus passerinus (Green-rumped Parrotlet)

Forpus passerinus (Green-rumped Parrotlet)

Forpus xanthops (Yellow-faced Parrotlet)

Forpus xanthopterygius (Blue-winged Parrotlet)

Forpus xanthopterygius (Blue-winged Parrotlet)

Forpus xanthopterygius (Blue-winged Parrotlet)

Forpus xanthopterygius (Blue-winged Parrotlet)

Forpus xanthopterygius (Blue-winged Parrotlet)

Forpus xanthopterygius (Blue-winged Parrotlet)

Gallicolumba crinigera (Mindanao Bleeding-heart)

Gallicolumba luzonica (Luzon Bleeding-heart)

Gallicolumba rufigula (Cinnamon Ground Dove)

Gallicolumba tristigmata (Sulawesi Ground Dove)

Gallus gallus (Red Junglefowl)

Garrulax bicolor (Sumatran Laughingthrush)

Garrulax chinensis (Black-throated Laughingthrush)

Garrulus glandarius (Eurasian Jay)

Geoffroyus geoffroyi (Red-cheeked Parrot)

Geoffroyus geoffroyi (Red-cheeked Parrot)

Geoffroyus geoffroyi (Red-cheeked Parrot)

Geoffroyus geoffroyi (Red-cheeked Parrot)

Geoffroyus geoffroyi (Red-cheeked Parrot)

Geoffroyus geoffroyi (Red-cheeked Parrot)

Geoffroyus geoffroyi (Red-cheeked Parrot)

Geoffroyus geoffroyi (Red-cheeked Parrot)

Geoffroyus geoffroyi (Red-cheeked Parrot)

Geoffroyus geoffroyi (Red-cheeked Parrot)

Geoffroyus geoffroyi (Red-cheeked Parrot)

Geoffroyus geoffroyi (Red-cheeked Parrot)

Geoffroyus geoffroyi (Red-cheeked Parrot)

Geoffroyus geoffroyi (Red-cheeked Parrot)

Geoffroyus geoffroyi (Red-cheeked Parrot)

Geoffroyus geoffroyi (Red-cheeked Parrot)

Geoffroyus geoffroyi (Red-cheeked Parrot)

Geoffroyus heteroclitus (Song Parrot)

Geoffroyus heteroclitus (Song Parrot)

Geoffroyus heteroclitus (Song Parrot)

Geoffroyus simplex (Blue-collared Parrot)

Geoffroyus simplex (Blue-collared Parrot)

Geoffroyus simplex (Blue-collared Parrot)

Geopelia cuneata (Diamond Dove)

Geopelia humeralis (Bar-shouldered Dove)

Geopelia maugei (Barred Dove)

Geopelia placida (Peaceful Dove)

Geopelia striata (Zebra Dove)

Geotrygon mystacea (Bridled Quail-Dove)

Geotrygon versicolor (Crested Quail-Dove)

Glossopsitta concinna (Musk Lorikeet)

Glossopsitta concinna (Musk Lorikeet)

Glossopsitta concinna (Musk Lorikeet)

Glossopsitta porphyrocephala (Purple-crowned Lorikeet)

Glossopsitta pusilla (Little Lorikeet)

Goura scheepmakeri (Southern Crowned Pigeon)

Goura victoria (Victoria Crowned Pigeon)

Gracula religiosa (Common Hill Myna)

Graydidascalus brachyurus (Short-tailed Parrot)

Grus antigone (Sarus Crane)

Grus grus (Common Crane)

Grus japonensis (Red-crowned Crane)

Grus vipio (White-naped Crane)

Guaruba guarouba (Golden Parakeet)

Gubernatrix cristata (Yellow Cardinal)

Guira guira (Guira Cuckoo)

Guttera pucherani (Crested Guineafowl)

Gymnophaps solomonensis (Pale Mountain Pigeon)

Gymnophaps solomonensis (Pale Mountain Pigeon)

Gymnophaps solomonensis (Pale Mountain Pigeon)

Haematopus ostralegus (Eurasian Oystercatcher)

Halcyon malimbica (Blue-breasted Kingfisher)

Haliaeetus leucocephalus (Bald Eagle)

Hapalopsittaca amazonina (Rusty-faced Parrot)

Hapalopsittaca amazonina (Rusty-faced Parrot)

Hapalopsittaca amazonina (Rusty-faced Parrot)

Hapalopsittaca amazonina (Rusty-faced Parrot)

Hapalopsittaca fuertesi (Fuertes's Parrot)

Hapalopsittaca melanotis (Black-winged Parrot)

Hapalopsittaca melanotis (Black-winged Parrot)

Hapalopsittaca melanotis (Black-winged Parrot)

Hapalopsittaca pyrrhops (Red-faced Parrot)

Icterus croconotus (Orange-backed Troupial)

Irena puella (Asian Fairy-bluebird)

Ispidina picta (African Pygmy Kingfisher)

Lagopus muta (Rock Ptarmigan)

Lamprotornis caudatus (Long-tailed Glossy Starling)

Lamprotornis hildebrandti (Hildebrandt's Starling)

Lamprotornis iris (Emerald Starling)

Lamprotornis superbus (Superb Starling)

Laniarius barbarus (Yellow-crowned Gonolek)

Laniarius mufumbiri (Papyrus Gonolek)

Larosterna inca (Inca Tern)

Larosterna inca (Inca Tern)

Lathamus discolor (Swift Parrot)

Leiothrix argentauris (Silver-eared Leiothrix)

Leiothrix lutea (Red-billed Leiothrix)

Leptosittaca branickii (Golden-plumed Parakeet)

Leucopsar rothschildi (Bali Myna)

Leucosarcia melanoleuca (Wonga Pigeon)

Lonchura bicolor (Black-and-white Mannikin)

Lonchura flaviprymna (Yellow-rumped Mannikin)

Lonchura grandis (Great-billed Mannikin)

Lonchura punctulata (Scaly-breasted Munia)

Lophochroa leadbeateri (Major Mitchell's Cockatoo)

Lophochroa leadbeateri (Major Mitchell's Cockatoo)

Lophochroa leadbeateri (Major Mitchell's Cockatoo)

Lophophanes cristatus (European Crested Tit)

Lophophorus impejanus (Himalayan Monal)

Loriculus amabilis (Moluccan Hanging Parrot)

Loriculus aurantiifrons (Orange-fronted Hanging Parrot)

Loriculus aurantiifrons (Orange-fronted Hanging Parrot)

Loriculus aurantiifrons (Orange-fronted Hanging Parrot)

Loriculus aurantiifrons (Orange-fronted Hanging Parrot)

Loriculus beryllinus (Sri Lanka Hanging Parrot)

Loriculus camiguinensis (Camiguin Hanging Parrot)

Loriculus catamene (Sangihe Hanging Parrot)

Loriculus exilis (Pygmy Hanging Parrot)

Loriculus flosculus (Wallace's Hanging Parrot)

Loriculus galgulus (Blue-crowned Hanging Parrot)

Loriculus philippensis (Philippine Hanging Parrot)

Loriculus philippensis (Philippine Hanging Parrot)

Loriculus philippensis (Philippine Hanging Parrot)

Loriculus philippensis (Philippine Hanging Parrot)

Loriculus philippensis (Philippine Hanging Parrot)

Loriculus philippensis (Philippine Hanging Parrot)

Loriculus philippensis (Philippine Hanging Parrot)

Loriculus philippensis (Philippine Hanging Parrot)

Loriculus philippensis (Philippine Hanging Parrot)

Loriculus philippensis (Philippine Hanging Parrot)

Loriculus philippensis (Philippine Hanging Parrot)

Loriculus pusillus (Yellow-throated Hanging Parrot)

Loriculus sclateri (Sula Hanging Parrot)

Loriculus sclateri (Sula Hanging Parrot)

Loriculus sclateri (Sula Hanging Parrot)

Loriculus stigmatus (Great Hanging Parrot)

Loriculus stigmatus (Great Hanging Parrot)

Loriculus stigmatus (Great Hanging Parrot)

Loriculus stigmatus (Great Hanging Parrot)

Loriculus tener (Bismarck Hanging Parrot)

Loriculus vernalis (Vernal Hanging Parrot)

Loriculus vernalis (Vernal Hanging Parrot)

Loriculus vernalis (Vernal Hanging Parrot)

Lorius albidinucha (White-naped Lory)

Lorius chlorocercus (Yellow-bibbed Lory)

Lorius domicella (Purple-naped Lory)

Lorius garrulus (Yellow-backed Lory)

Lorius garrulus (Chattering Lory)

Lorius garrulus (Chattering Lory)

Lorius garrulus (Chattering Lory)

Lorius hypoinochrous (Purple-bellied Lory)

Lorius hypoinochrous (Purple-bellied Lory)

Lorius hypoinochrous (Purple-bellied Lory)

Lorius hypoinochrous (Purple-bellied Lory)

Lorius lory (Black-capped Lory)

Lorius lory (Black-capped Lory)

Lorius lory (Black-capped Lory)

Lorius lory (Black-capped Lory)

Lorius lory (Black-capped Lory)

Lorius lory (Black-capped Lory)

Lorius lory (Black-capped Lory)

Lorius lory (Black-capped Lory)

Loxia leucoptera (Two-barred Crossbill)

Lybius dubius (Bearded Barbet)

Lybius melanopterus (Brown-breasted Barbet)

Macropygia emiliana (Ruddy Cuckoo-Dove)

Macropygia tenuirostris (Philippine Cuckoo-Dove)

Megalaima asiatica (Blue-throated Barbet)

Megalaima haemacephala (Coppersmith Barbet)

Melanerpes cactorum (White-fronted Woodpecker)

Melopsittacus undulatus (Budgerigar)

Merops albicollis (White-throated Bee-eater)

Merops gularis (Black Bee-eater)

Merops hirundineus (Swallow-tailed Bee-eater)

Merops nubicus (Northern Carmine Bee-eater)

Merops pusillus (Little Bee-eater)

Micropsitta bruijnii (Red-breasted Pygmy Parrot)

Micropsitta bruijnii (Red-breasted Pygmy Parrot)

Micropsitta bruijnii (Red-breasted Pygmy Parrot)

Micropsitta bruijnii (Red-breasted Pygmy Parrot)

Micropsitta bruijnii (Red-breasted Pygmy Parrot)

Micropsitta bruijnii (Red-breasted Pygmy Parrot)

Micropsitta finschii (Finsch's Pygmy Parrot)

Micropsitta finschii (Finsch's Pygmy Parrot)

Micropsitta finschii (Finsch's Pygmy Parrot)

Micropsitta finschii (Finsch's Pygmy Parrot)

Micropsitta finschii (Finsch's Pygmy Parrot)

Micropsitta finschii (Finsch's Pygmy Parrot)

Micropsitta geelvinkiana (Geelvink Pygmy Parrot)

Micropsitta geelvinkiana (Geelvink Pygmy Parrot)

Micropsitta geelvinkiana (Geelvink Pygmy Parrot)

Micropsitta keiensis (Yellow-capped Pygmy Parrot)

Micropsitta keiensis (Yellow-capped Pygmy Parrot)

Micropsitta keiensis (Yellow-capped Pygmy Parrot)

Micropsitta keiensis (Yellow-capped Pygmy Parrot)

Micropsitta meeki (Meek's Pygmy Parrot)

Micropsitta meeki (Meek's Pygmy Parrot)

Micropsitta meeki (Meek's Pygmy Parrot)

Micropsitta pusio (Buff-faced Pygmy Parrot)

Micropsitta pusio (Buff-faced Pygmy Parrot)

Micropsitta pusio (Buff-faced Pygmy Parrot)

Micropsitta pusio (Buff-faced Pygmy Parrot)

Micropsitta pusio (Buff-faced Pygmy Parrot)

Mimus polyglottos (Northern Mockingbird)

Mimus saturninus (Chalk-browed Mockingbird)

Minla cyanouroptera (Blue-winged Minla)

Minla strigula (Bar-throated Minla)

Momotus momota (Amazonian Motmot)

Musophaga violacea (Violet Turaco)

Myiopsitta monachus (Monk Parakeet)

Myiopsitta monachus (Monk Parakeet)

Myiopsitta monachus (Monk Parakeet)

Myiopsitta monachus (Monk Parakeet)

Myiopsitta monachus (Monk Parakeet)

Nandayus nenday (Nanday Parakeet)

Nannopsittaca dachilleae (Manu Parrotlet)

Nannopsittaca panychlora (Tepui Parrotlet)

Neochmia temporalis (Red-browed Finch)

Neophema chrysogaster (Orange-bellied Parrot)

Neophema chrysostoma (Blue-winged Parrot)

Neophema elegans (Elegant Parrot)

Neophema elegans (Elegant Parrot)

Neophema elegans (Elegant Parrot)

Neophema petrophila (Rock Parrot)

Neophema petrophila (Rock Parrot)

Neophema petrophila (Rock Parrot)

Neophema pulchella (Turquoise Parrot)

Neophema splendida (Scarlet-chested Parrot)

Neopsephotus bourkii (Bourke's Parrot)

Neopsittacus musschenbroekii (Yellow-billed Lorikeet)

Neopsittacus musschenbroekii (Yellow-billed Lorikeet)

Neopsittacus musschenbroekii (Yellow-billed Lorikeet)

Neopsittacus pullicauda (Orange-billed Lorikeet)

Neopsittacus pullicauda (Orange-billed Lorikeet)

Neopsittacus pullicauda (Orange-billed Lorikeet)

Neopsittacus pullicauda (Orange-billed Lorikeet)

Nesocharis capistrata (Grey-headed Oliveback)

Nestor meridionalis (New Zealand Kaka)

Nestor meridionalis (New Zealand Kaka)

Nestor meridionalis (New Zealand Kaka)

Nestor notabilis (Kea)

Nicator gularis (Eastern Nicator)

Nigrita canicapillus (Grey-headed Nigrita)

Northiella haematogaster (Bluebonnet)

Northiella haematogaster (Bluebonnet)

Northiella haematogaster (Bluebonnet)

Northiella haematogaster (Bluebonnet)

Northiella haematogaster (Bluebonnet)

Nymphicus hollandicus (Cockatiel)

Nymphicus hollandicus (Cockatiel)

Ocyphaps lophotes (Crested Pigeon)

Ognorhynchus icterotis (Yellow-eared Parrot)

Oreopsittacus arfaki (Plum-faced Lorikeet)

Oreopsittacus arfaki (Plum-faced Lorikeet)

Oreopsittacus arfaki (Plum-faced Lorikeet)

Oreopsittacus arfaki (Plum-faced Lorikeet)

Oreortyx pictus (Mountain Quail)

Oriolus auratus (African Golden Oriole)

Orthopsittaca manilata (Red-bellied Macaw)

Oryzoborus angolensis (Chestnut-bellied Seed Finch)

Paroaria capitata (Yellow-billed Cardinal)

Paroaria coronata (Red-crested Cardinal)

Passerina ciris (Painted Bunting)

Pastinator sanguinea (Little Corella)

Pastor roseus (Rosy Starling)

Patagioenas fasciata (Band-tailed Pigeon)

Patagioenas squamosa (Scaly-naped Pigeon)

Pavo cristatus (Indian Peafowl)

Pavo muticus (Green Peafowl)

Perdix perdix (Grey Partridge)

Periparus rufonuchalis (Rufous-naped Tit)

Pezoporus occidentalis (Night Parrot)

Pezoporus wallicus (Ground Parrot)

Pezoporus wallicus (Ground Parrot)

Pezoporus wallicus (Ground Parrot)

Phalacrocorax carbo (Great Cormorant)

Phaps elegans (Brush Bronzewing)

Phigys solitarius (Collared Lory)

Phoenicopterus chilensis (Chilean Flamingo)

Phoenicopterus roseus (Greater Flamingo)

Phoeniculus purpureus (Green Wood Hoopoe)

Pica pica (Eurasian Magpie)

Pionites leucogaster (White-bellied Parrot)

Pionites leucogaster (White-bellied Parrot)

Pionites leucogaster (White-bellied Parrot)

Pionites leucogaster (White-bellied Parrot)

Pionites melanocephalus (Black-headed Parrot)

Pionites melanocephalus (Black-headed Parrot)

Pionites melanocephalus (Black-headed Parrot)

Pionopsitta pileata (Pileated Parrot)

Pionus chalcopterus (Bronze-winged Parrot)

Pionus fuscus (Dusky Parrot)

Pionus maximiliani (Scaly-headed Parrot)

Pionus maximiliani (Scaly-headed Parrot)

Pionus maximiliani (Scaly-headed Parrot)

Pionus maximiliani (Scaly-headed Parrot)

Pionus maximiliani (Scaly-headed Parrot)

Pionus menstruus (Blue-headed Parrot)

Pionus menstruus (Blue-headed Parrot)

Pionus menstruus (Blue-headed Parrot)

Pionus menstruus (Blue-headed Parrot)

Pionus senilis (White-crowned Parrot)

Pionus seniloides (White-capped Parrot)

Pionus sordidus (Red-billed Parrot)

Pionus sordidus (Red-billed Parrot)

Pionus sordidus (Red-billed Parrot)

Pionus sordidus (Red-billed Parrot)

Pionus sordidus (Red-billed Parrot)

Pionus sordidus (Red-billed Parrot)

Pionus sordidus (Red-billed Parrot)

Pionus tumultuosus (Plum-crowned Parrot)

Pipile cumanensis (Blue-throated Piping Guan)

Pipra filicauda (Wire-tailed Manakin)

Pitta moluccensis (Blue-winged Pitta)

Pitta sordida (Hooded Pitta)

Platycercus adelaidae (Adelaide Rosella)

Platycercus adelaidae (Adelaide Rosella)

Platycercus adelaidae (Adelaide Rosella)

Platycercus adscitus (Pale-headed Rosella)

Platycercus adscitus (Pale-headed Rosella)

Platycercus barnardi (Mallee Ringneck)

Platycercus barnardi (Mallee Ringneck)

Platycercus caledonicus (Green Rosella)

Platycercus caledonicus (Green Rosella)

Platycercus caledonicus (Green Rosella)

Platycercus elegans (Crimson Rosella)

Platycercus elegans (Crimson Rosella)

Platycercus elegans (Crimson Rosella)

Platycercus elegans (Crimson Rosella)

Platycercus elegans (Crimson Rosella)

Platycercus elegans (Crimson Rosella)

Platycercus elegans (Crimson Rosella)

Platycercus eximius (Eastern Rosella)

Platycercus eximius (Eastern Rosella)

Platycercus eximius (Eastern Rosella)

Platycercus eximius (Eastern Rosella)

Platycercus flaveolus (Yellow Rosella)

Platycercus icterotis (Western Rosella)

Platycercus icterotis (Western Rosella)

Platycercus icterotis (Western Rosella)

Platycercus macgillivrayi (Cloncurry Parrot)

Platycercus macgillivrayi (Cloncurry Parrot)

Platycercus palliceps (Pale-headed Rosella)

Platycercus semitorquatus (Twenty-eight Parrot)

Platycercus venustus (Northern Rosella)

Platycercus venustus (Northern Rosella)

Platycercus venustus (Northern Rosella)

Platycercus zonarius (Port Lincoln Ringneck)

Platylophus galericulatus (Crested Jay)

Plocepasser mahali (White-browed Sparrow-Weaver)

Pluvialis apricaria (European Golden Plover)

Pluvianus aegyptius (Egyptian Plover)

Poephila acuticauda (Long-tailed Finch)

Poephila cincta (Black-throated Finch)

Poephila personata (Masked Finch)

Poicephalus crassus (Niam-niam Parrot)

Poicephalus cryptoxanthus (Brown-headed Parrot)

Poicephalus cryptoxanthus (Brown-headed Parrot)

Poicephalus cryptoxanthus (Brown-headed Parrot)

Poicephalus flavifrons (Yellow-fronted Parrot)

Poicephalus fuscicollis (Brown-necked Parrot)

Poicephalus fuscicollis (Brown-necked Parrot)

Poicephalus fuscicollis (Brown-necked Parrot)

Poicephalus gulielmi (Red-fronted Parrot)

Poicephalus gulielmi (Red-fronted Parrot)

Poicephalus gulielmi (Red-fronted Parrot)

Poicephalus gulielmi (Red-fronted Parrot)

Poicephalus meyeri (Meyer's Parrot)

Poicephalus meyeri (Meyer's Parrot)

Poicephalus meyeri (Meyer's Parrot)

Poicephalus meyeri (Meyer's Parrot)

Poicephalus meyeri (Meyer's Parrot)

Poicephalus meyeri (Meyer's Parrot)

Poicephalus meyeri (Meyer's Parrot)

Poicephalus robustus (Cape Parrot)

Poicephalus rueppellii (Rüppell's Parrot)

Poicephalus rufiventris (Red-bellied Parrot)

Poicephalus rufiventris (Red-bellied Parrot)

Poicephalus rufiventris (Red-bellied Parrot)

Poicephalus senegalus (Senegal Parrot)

Poicephalus senegalus (Senegal Parrot)

Poicephalus senegalus (Senegal Parrot)

Poicephalus senegalus (Senegal Parrot)

Polyplectron bicalcaratum (Grey Peacock-Pheasant)

Polytelis alexandrae (Princess Parrot)

Polytelis anthopeplus (Regent Parrot)

Polytelis anthopeplus (Regent Parrot)

Polytelis anthopeplus (Regent Parrot)

Polytelis swainsonii (Superb Parrot)

Primolius auricollis (Golden-collared Macaw)

Primolius couloni (Blue-headed Macaw)

Primolius maracana (Blue-winged Macaw)

Prioniturus discurus (Blue-crowned Racket-tail)

Prioniturus discurus (Blue-crowned Racket-tail)

Prioniturus discurus (Blue-crowned Racket-tail)

Prioniturus discurus (Blue-crowned Racket-tail)

Prioniturus flavicans (Yellow-breasted Racket-tail)

Prioniturus luconensis (Green Racket-tail)

Prioniturus mada (Buru Racket-tail)

Prioniturus montanus (Montane Racket-tail)

Prioniturus platenae (Blue-headed Racket-tail)

Prioniturus platurus (Golden-mantled Racket-tail)

Prioniturus platurus (Golden-mantled Racket-tail)

Prioniturus platurus (Golden-mantled Racket-tail)

Prioniturus platurus (Golden-mantled Racket-tail)

Prioniturus verticalis (Blue-winged Racket-tail)

Prioniturus waterstradti (Mindanao Racket-tail)

Prioniturus waterstradti (Mindanao Racket-tail)

Prioniturus waterstradti (Mindanao Racket-tail)

Prionops plumatus (White-crested Helmetshrike)

Priotelus temnurus (Cuban Trogon)

Probosciger aterrimus (Palm Cockatoo)

Probosciger aterrimus (Palm Cockatoo)

Probosciger aterrimus (Palm Cockatoo)

Probosciger aterrimus (Palm Cockatoo)

Probosciger aterrimus (Palm Cockatoo)

Prosopeia personata (Masked Shining Parrot)

Prosopeia splendens (Crimson Shining Parrot)

Prosopeia tabuensis (Maroon Shining Parrot)

Prosopeia tabuensis (Maroon Shining Parrot)

Prosopeia tabuensis (Maroon Shining Parrot)

Psephotus chrysopterygius (Golden-shouldered Parrot)

Psephotus dissimilis (Hooded Parrot)

Psephotus haematonotus (Red-rumped Parrot)

Psephotus haematonotus (Red-rumped Parrot)

Psephotus haematonotus (Red-rumped Parrot)

Psephotus varius (Mulga Parrot)

Pseudeos fuscata (Dusky Lory)

Psilopsiagon aurifrons (Mountain Parakeet)

Psilopsiagon aurifrons (Mountain Parakeet)

Psilopsiagon aurifrons (Mountain Parakeet)

Psilopsiagon aurifrons (Mountain Parakeet)

Psilopsiagon aurifrons (Mountain Parakeet)

Psilopsiagon aymara (Grey-hooded Parakeet)

Psittacella brehmii (Brehm's Tiger Parrot)

Psittacella brehmii (Brehm's Tiger Parrot)

Psittacella brehmii (Brehm's Tiger Parrot)

Psittacella brehmii (Brehm's Tiger Parrot)

Psittacella brehmii (Brehm's Tiger Parrot)

Psittacella madaraszi (Madarasz's Tiger Parrot)

Psittacella madaraszi (Madarasz's Tiger Parrot)

Psittacella madaraszi (Madarasz's Tiger Parrot)

Psittacella madaraszi (Madarasz's Tiger Parrot)

Psittacella madaraszi (Madarasz's Tiger Parrot)

Psittacella modesta (Modest Tiger Parrot)

Psittacella modesta (Modest Tiger Parrot)

Psittacella modesta (Modest Tiger Parrot)

Psittacella modesta (Modest Tiger Parrot)

Psittacella picta (Painted Tiger Parrot)

Psittacella picta (Painted Tiger Parrot)

Psittacella picta (Painted Tiger Parrot)

Psittacella picta (Painted Tiger Parrot)

Psittacula alexandri (Red-breasted Parakeet)

Psittacula alexandri (Red-breasted Parakeet)

Psittacula alexandri (Red-breasted Parakeet)

Psittacula alexandri (Red-breasted Parakeet)

Psittacula alexandri (Red-breasted Parakeet)

Psittacula alexandri (Red-breasted Parakeet)

Psittacula alexandri (Red-breasted Parakeet)

Psittacula alexandri (Red-breasted Parakeet)

Psittacula alexandri (Red-breasted Parakeet)

Psittacula calthropae (Layard's Parakeet)

Psittacula caniceps (Nicobar Parakeet)

Psittacula columboides (Blue-winged Parakeet)

Psittacula cyanocephala (Plum-headed Parakeet)

Psittacula derbiana (Lord Derby's Parakeet)

Psittacula echo (Mauritius Parakeet)

Psittacula eupatria (Alexandrine Parakeet)

Psittacula eupatria (Alexandrine Parakeet)

Psittacula eupatria (Alexandrine Parakeet)

Psittacula eupatria (Alexandrine Parakeet)

Psittacula eupatria (Alexandrine Parakeet)

Psittacula eupatria (Alexandrine Parakeet)

Psittacula finschii (Grey-headed Parakeet)

Psittacula himalayana (Slaty-headed Parakeet)

Psittacula krameri (Rose-ringed Parakeet)

Psittacula krameri (Rose-ringed Parakeet)

Psittacula krameri (Rose-ringed Parakeet)

Psittacula krameri (Rose-ringed Parakeet)

Psittacula krameri (Rose-ringed Parakeet)

Psittacula longicauda (Long-tailed Parakeet)

Psittacula longicauda (Long-tailed Parakeet)

Psittacula longicauda (Long-tailed Parakeet)

Psittacula longicauda (Long-tailed Parakeet)

Psittacula longicauda (Long-tailed Parakeet)

Psittacula longicauda (Long-tailed Parakeet)

Psittacula roseata (Blossom-headed Parakeet)

Psittacula roseata (Blossom-headed Parakeet)

Psittacula roseata (Blossom-headed Parakeet)

Psittaculirostris desmarestii (Large Fig Parrot)

Psittaculirostris desmarestii (Large Fig Parrot)

Psittaculirostris desmarestii (Large Fig Parrot)

Psittaculirostris desmarestii (Large Fig Parrot)

Psittaculirostris desmarestii (Large Fig Parrot)

Psittaculirostris desmarestii (Large Fig Parrot)

Psittaculirostris desmarestii (Large Fig Parrot)

Psittaculirostris edwardsii (Edwards's Fig Parrot)

Psittaculirostris salvadorii (Salvadori's Fig Parrot)

Psittacus erithacus (Grey Parrot)

Psittacus erithacus (Timneh Grey Parrot)

Psittacus erithacus (Grey Parrot)

Psitteuteles goldiei (Goldie's Lorikeet)

Psitteuteles iris (Iris Lorikeet)

Psitteuteles iris (Iris Lorikeet)

Psitteuteles iris (Iris Lorikeet)

Psitteuteles versicolor (Varied Lorikeet)

Psittinus cyanurus (Blue-rumped Parrot)

Psittinus cyanurus (Blue-rumped Parrot)

Psittinus cyanurus (Blue-rumped Parrot)

Psittinus cyanurus (Blue-rumped Parrot)

Psittrichas fulgidus (Pesquet's Parrot)

Pteroglossus viridis (Green Aracari)

Purpureicephalus spurius (Red-capped Parrot)

Pycnonotus atriceps (Black-headed Bulbul)

Pycnonotus barbatus (Common Bulbul)

Pycnonotus bimaculatus (Orange-spotted Bulbul)

Pycnonotus cafer (Red-vented Bulbul)

Pycnonotus dispar (Ruby-throated Bulbul)

Pycnonotus gularis (Flame-throated Bulbul)

Pycnonotus jocosus (Red-whiskered Bulbul)

Pycnonotus leucogenys (Himalayan Bulbul)

Pycnonotus leucotis (White-eared Bulbul)

Pycnonotus sinensis (Light-vented Bulbul)

Pycnonotus squamatus (Scaly-breasted Bulbul)

Pyrenestes sanguineus (Crimson Seedcracker)

Pyrilia aurantiocephala (Bald Parrot)

Pyrilia barrabandi (Orange-cheeked Parrot)

Pyrilia barrabandi (Orange-cheeked Parrot)

Pyrilia barrabandi (Orange-cheeked Parrot)

Pyrilia caica (Caica Parrot)

Pyrilia haematotis (Brown-hooded Parrot)

Pyrilia haematotis (Brown-hooded Parrot)

Pyrilia haematotis (Brown-hooded Parrot)

Pyrilia pulchra (Rose-faced Parrot)

Pyrilia pyrilia (Saffron-headed Parrot)

Pyrilia vulturina (Vulturine Parrot)

Pyrrhura albipectus (White-breasted Parakeet)

Pyrrhura amazonum (Santarem Parakeet)

Pyrrhura amazonum (Santarem Parakeet)

Pyrrhura amazonum (Santarem Parakeet)

Pyrrhura amazonum (Santarem Parakeet)

Pyrrhura amazonum (Santarem Parakeet)

Pyrrhura calliptera (Flame-winged Parakeet)

Pyrrhura cruentata (Ochre-marked Parakeet)

Pyrrhura devillei (Blaze-winged Parakeet)

Pyrrhura egregia (Fiery-shouldered Parakeet)

Pyrrhura egregia (Fiery-shouldered Parakeet)

Pyrrhura egregia (Fiery-shouldered Parakeet)

Pyrrhura emma (Venezuelan Parakeet)

Pyrrhura frontalis (Maroon-bellied Parakeet)

Pyrrhura frontalis (Maroon-bellied Parakeet)

Pyrrhura frontalis (Maroon-bellied Parakeet)

Pyrrhura griseipectus (Grey-breasted Parakeet)

Pyrrhura hoematotis (Blood-eared Parakeet)

Pyrrhura hoematotis (Blood-eared Parakeet)

Pyrrhura hoematotis (Blood-eared Parakeet)

Pyrrhura hoffmanni (Sulphur-winged Parakeet)

Pyrrhura hoffmanni (Sulphur-winged Parakeet)

Pyrrhura hoffmanni (Sulphur-winged Parakeet)

Pyrrhura lepida (Pearly Parakeet)

Pyrrhura lepida (Pearly Parakeet)

Pyrrhura lepida (Pearly Parakeet)

Pyrrhura lepida (Pearly Parakeet)

Pyrrhura leucotis (White-eared Parakeet)

Pyrrhura leucotis (Emma's Conure)

Pyrrhura leucotis (Venezuelan Parakeet)

Pyrrhura lucianii (Bonaparte's Parakeet)

Pyrrhura melanura (Maroon-tailed Parakeet)

Pyrrhura melanura (Maroon-tailed Parakeet)

Pyrrhura melanura (Maroon-tailed Parakeet)

Pyrrhura melanura (Maroon-tailed Parakeet)

Pyrrhura melanura (Maroon-tailed Parakeet)

Pyrrhura melanura (Maroon-tailed Parakeet)

Pyrrhura molinae (Green-cheeked Parakeet)

Pyrrhura molinae (Green-cheeked Parakeet)

Pyrrhura molinae (Green-cheeked Parakeet)

Pyrrhura molinae (Green-cheeked Parakeet)

Pyrrhura molinae (Green-cheeked Parakeet)

Pyrrhura molinae (Green-cheeked Parakeet)

Pyrrhura molinae (Green-cheeked Parakeet)

Pyrrhura orcesi (El Oro Parakeet)

Pyrrhura perlata (Crimson-bellied Parakeet)

Pyrrhura perlata (Crimson-bellied Parakeet)

Pyrrhura perlata (Pearly conure)

Pyrrhura perlata (Miritiba pearly conure)

Pyrrhura perlata (Neumann's pearly conure)

Pyrrhura pfrimeri (Pfrimer's Parakeet)

Pyrrhura picta (Painted Parakeet)

Pyrrhura picta (Painted Parakeet)

Pyrrhura picta (Painted Parakeet)

Pyrrhura picta (Painted Parakeet)

Pyrrhura picta (Painted Parakeet)

Pyrrhura picta (Painted Parakeet)

Pyrrhura rhodocephala (Rose-crowned Parakeet)

Pyrrhura roseifrons (Rose-fronted Parakeet)

Pyrrhura roseifrons (Rose-fronted Parakeet)

Pyrrhura roseifrons (Rose-fronted Parakeet)

Pyrrhura roseifrons (Rose-fronted Parakeet)

Pyrrhura roseifrons (Rose-fronted Parakeet)

Pyrrhura rupicola (Black-capped Parakeet)

Pyrrhura rupicola (Black-capped Parakeet)

Pyrrhura rupicola (Black-capped Parakeet)

Pyrrhura viridicata (Santa Marta Parakeet)

Ramphastos toco (Toco Toucan)

Ramphastos tucanus (White-throated Toucan)

Ramphastos vitellinus (Channel-billed Toucan)

Rhynchopsitta pachyrhyncha (Thick-billed Parrot)

Rhynchopsitta terrisi (Maroon-fronted Parrot)

Rupicola peruvianus (Andean Cock-of-the-rock)

Scissirostrum dubium (Grosbeak Starling)

Serinus canaria (Atlantic Canary)

Sicalis flaveola (Saffron Finch)

Spheniscus demersus (African Penguin)

Spilopelia chinensis (Spotted Dove)

Spilopelia senegalensis (Laughing Dove)

Stagonopleura guttata (Diamond Firetail)

Streptocitta albicollis (White-necked Myna)

Streptopelia orientalis (Oriental Turtle Dove)

Streptopelia risoria ()

Streptopelia turtur (European Turtle Dove)

Strigops habroptila (Kakapo)

Strigops habroptila (Kakapo)

Strigops habroptila (Kakapo)

Sturnia pagodarum (Brahminy Starling)

Sturnus vulgaris (Common Starling)

Taeniopygia bichenovii (Double-barred Finch)

Tangara arthus (Golden Tanager)

Tangara chilensis (Paradise Tanager)

Tangara cyanicollis (Blue-necked Tanager)

Tangara mexicana (Turquoise Tanager)

Tangara seledon (Green-headed Tanager)

Tangara velia (Opal-rumped Tanager)

Tanygnathus gramineus (Black-lored Parrot)

Tanygnathus lucionensis (Blue-naped Parrot)

Tanygnathus lucionensis (Blue-naped Parrot)

Tanygnathus lucionensis (Blue-naped Parrot)

Tanygnathus lucionensis (Blue-naped Parrot)

Tanygnathus lucionensis (Blue-naped Parrot)

Tanygnathus megalorynchos (Great-billed Parrot)

Tanygnathus megalorynchos (Great-billed Parrot)

Tanygnathus megalorynchos (Great-billed Parrot)

Tanygnathus megalorynchos (Great-billed Parrot)

Tanygnathus megalorynchos (Great-billed Parrot)

Tanygnathus megalorynchos (Great-billed Parrot)

Tanygnathus sumatranus (Blue-backed Parrot)

Tanygnathus sumatranus (Blue-backed Parrot)

Tanygnathus sumatranus (Blue-backed Parrot)

Tanygnathus sumatranus (Blue-backed Parrot)

Tanygnathus sumatranus (Blue-backed Parrot)

Tanygnathus sumatranus (Blue-backed Parrot)

Tauraco bannermani (Bannerman's Turaco)

Tauraco corythaix (Knysna Turaco)

Tauraco erythrolophus (Red-crested Turaco)

Tauraco fischeri (Fischer's Turaco)

Tauraco hartlaubi (Hartlaub's Turaco)

Tauraco leucolophus (White-crested Turaco)

Tauraco leucotis (White-cheeked Turaco)

Tauraco livingstonii (Livingstone's Turaco)

Tauraco macrorhynchus (Yellow-billed Turaco)

Tauraco persa (Guinea Turaco)

Tauraco porphyreolophus (Purple-crested Turaco)

Tauraco schalowi (Schalow's Turaco)

Tauraco schuettii (Black-billed Turaco)

Terpsiphone rufiventer (Red-bellied Paradise Flycatcher)

Theristicus melanopis (Black-faced Ibis)

Thraupis cyanocephala (Blue-capped Tanager)

Thraupis episcopus (Blue-grey Tanager)

Threskiornis aethiopicus (African Sacred Ibis)

Tockus erythrorhynchus (Northern Red-billed Hornbill)

Tockus fasciatus (African Pied Hornbill)

Touit batavicus (Lilac-tailed Parrotlet)

Touit costaricensis (Red-fronted Parrotlet)

Touit dilectissimus (Blue-fronted Parrotlet)

Touit huetii (Scarlet-shouldered Parrotlet)

Touit melanonotus (Brown-backed Parrotlet)

Touit purpuratus (Sapphire-rumped Parrotlet)

Touit purpuratus (Sapphire-rumped Parrotlet)

Touit purpuratus (Sapphire-rumped Parrotlet)

Touit stictopterus (Spot-winged Parrotlet)

Touit surdus (Golden-tailed Parrotlet)

Touit surdus (Golden-tailed Parrotlet)

Touit surdus (Golden-tailed Parrotlet)

Treron waalia (Bruce's Green Pigeon)

Trichoglossus capistratus (Marigold Lorikeet)

Trichoglossus capistratus (Marigold Lorikeet)

Trichoglossus capistratus (Marigold Lorikeet)

Trichoglossus capistratus (Marigold Lorikeet)

Trichoglossus chlorolepidotus (Scaly-breasted Lorikeet)

Trichoglossus euteles (Olive-headed Lorikeet)

Trichoglossus flavoviridis (Citrine Lorikeet)

Trichoglossus flavoviridis (Citrine Lorikeet)

Trichoglossus flavoviridis (Citrine Lorikeet)

Trichoglossus forsteni (Sunset Lorikeet)

Trichoglossus forsteni (Sunset Lorikeet)

Trichoglossus forsteni (Sunset Lorikeet)

Trichoglossus forsteni (Sunset Lorikeet)

Trichoglossus forsteni (Sunset Lorikeet)

Trichoglossus haematodus (Coconut Lorikeet)

Trichoglossus haematodus (Coconut Lorikeet)

Trichoglossus haematodus (Coconut Lorikeet)

Trichoglossus haematodus (Coconut Lorikeet)

Trichoglossus haematodus (Coconut Lorikeet)

Trichoglossus haematodus (Coconut Lorikeet)

Trichoglossus haematodus (Coconut Lorikeet)

Trichoglossus haematodus (Coconut Lorikeet)

Trichoglossus haematodus (Coconut Lorikeet)

Trichoglossus haematodus (Coconut Lorikeet)

Trichoglossus johnstoniae (Mindanao Lorikeet)

Trichoglossus moluccanus (Rainbow Lorikeet)

Trichoglossus moluccanus (Rainbow Lorikeet)

Trichoglossus moluccanus (Rainbow Lorikeet)

Trichoglossus moluccanus (Rainbow Lorikeet)

Trichoglossus ornatus (Ornate Lorikeet)

Trichoglossus rosenbergii (Biak Lorikeet)

Trichoglossus rubiginosus (Pohnpei Lorikeet)

Trichoglossus rubritorquis (Red-collared Lorikeet)

Trichoglossus weberi (Leaf Lorikeet)

Tricholaema diademata (Red-fronted Barbet)

Triclaria malachitacea (Blue-bellied Parrot)

Tringa totanus (Common Redshank)

Trochalopteron yersini (Yersini Laughingthrush)

Turdus cardis (Japanese Thrush)

Turdus leucomelas (Pale-breasted Thrush)

Turdus merula (Common Blackbird)

Turdus philomelos (Song Thrush)

Turtur brehmeri (Blue-headed Wood Dove)

Turtur tympanistria (Tambourine Dove)

Upupa epops (Eurasian Hoopoe)

Vanellus albiceps (White-crowned Lapwing)

Vanellus armatus (Blacksmith Lapwing)

Vanellus chilensis (Southern Lapwing)

Vanellus miles (Masked Lapwing)

Vanellus vanellus (Northern Lapwing)

Vini australis (Blue-crowned Lorikeet)

Vini kuhlii (Kuhl's Lorikeet)

Vini peruviana (Violet Lorikeet)

Vini stepheni (Stephen's Lorikeet)

Vini ultramarina (Ultramarine Lorikeet)

Yuhina diademata (White-collared Yuhina)

Zenaida graysoni (Socorro Dove)

Zoothera dohertyi (Chestnut-backed Thrush)

Zosterops kikuyuensis (Kikuyu White-eye)

Zosterops senegalensis (African Yellow White-eye)

Đó là các loài bạn có thể quan hệ tình dục DNA? đã được sửa đổi lần cuối: 14 tháng 9 năm 2018 bởi MybirdDNA

Cần trợ giúp? đã được sửa đổi lần cuối: Tháng Hai 6th, 2019 bởi MybirdDNA